| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego osobom, które straciły pracę

Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego osobom, które straciły pracę

Osoby, które straciły pracę mogą liczyć na pomoc państwa w spłacie wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Tryb i zasady udzielenia takiego wsparcia został określony w ustawie z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Regulacje prawne

Ustawa określa zasady przyznawania okresowej zwrotnej pomocy państwa, osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które utraciły pracę oraz określa warunki korzystania z tej pomocy. Regulacje te mają przede wszystkim stworzyć mechanizm finansowy wsparcia przez państwo części kredytobiorców, którzy będąc stroną umowy kredytu zabezpieczonego hipoteką utracili pracę.

Pomoc jest realizowana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a źródłem finansowania pomocy oraz kosztów jej realizacji jest Fundusz Pracy.

Dla kogo?

Pomoc może być przyznana kredytobiorcy zobowiązanemu do spłaty kredytu mieszkaniowego, który po dniu 1 lipca 2008 r. utracił pracę rozumianą jako:
1. zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub
2. prowadzenie działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
- oraz zarejestrował się jako bezrobotny i któremu przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a w dniu złożenia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku gdy kredytobiorcą jest jeden z małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, a kredytobiorca nie utracił pracy, pomoc może być przyznana, jeżeli małżonek niebędący kredytobiorcą spełnia wyżej wymienione warunki.

Wyłączenia

Pomoc nie może być przyznana na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał pomoc na zasadach określonych w ustawie, chyba że pomoc nie jest już udzielana, a okres udzielonej pomocy nie przekroczył 11 miesięcy. W takim przypadku łączny okres pomocy przyznanej kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli w dniu złożenia wniosku o pomoc uprawniony lub jego małżonek:
1. jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2. posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
3. jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pomoc państwa jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, na wniosek uprawnionego złożony w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.
Pomoc państwa jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, na wniosek uprawnionego złożony w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »