| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Wolontariat > Bezrobotny a wolontariat za granicą

Bezrobotny a wolontariat za granicą

Osoby bezrobotne mogą zostać wolontariuszami, o ile nie koliduje to z obowiązkami wynikającymi z ich statusu. Wykonywanie świadczeń wolontarystycznych nie pozbawia bezrobotnego jego praw, w tym prawa do zasiłku. Co dzieje się jednak w sytuacji, gdy osoba pozostająca bez pracy postanowi wyjechać za granicę, aby tam wykonywać zadania wolontarystyczne? Czy nie pozbawia to bezrobotnego jego statusu?

Osoba bezrobotna a wolontariat, prawo do zasiłku

Osoba bezrobotna może zawrzeć porozumienie o współpracy z korzystającym, nie tracąc przy tym przywilejów wynikających z jej statusu. Ponadto, wolontariusz może zarejestrować się w urzędzie pracy i pobierać zasiłek, o ile spełnia wszystkie warunki uprawniające do nabycia statusu bezrobotnego wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wolontariat nie pozbawia również bezrobotnego prawa do zasiłku, jeżeli spełnia on przesłanki do otrzymywania takiego zasiłku wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Obowiązki bezrobotnego

Do głównych obowiązków bezrobotnego należy zgłaszanie się, w wyznaczonych terminach, do urzędu pracy w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i określonym przez urząd pracy, a także uczestnictwo w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie pomocy określonej w ustawie, przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

Zobacz: Ubezpieczenie OC wolontariusza

Kiedy bezrobotny wyjeżdża za granicę?

Bezrobotny-wolontariusz postanawia wykonywać swoje świadczenie za granicą. Jakie będą dla niego konsekwencje w związku z posiadanym statusem? Bezrobotny musi wykazywać gotowość do podjęcia zatrudnienia lub szkolenia w każdym czasie. W sytuacji, gdy nie stawi się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, poniesie negatywne tego następstwa. Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, jeżeli nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, oraz 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Wolontariusza, który jest jednocześnie bezrobotnym, nie można zwolnić z żadnych obowiązków, ponieważ podlega takim samym przepisom jak pozostali bezrobotni.

Sytuacje, kiedy bezrobotny nie zostaje pozbawiony swojego statusu

W przypadku, gdy wolontariusz-bezrobotny podejmie się wykonywania świadczenia na rzecz korzystającego za granicą na okres krótszy niż 30 dni, nie traci uprawnień z tytułu posiadanego statusu, o ile powiadomił o tym urząd pracy. Warto zaznaczyć, że za ten okres zasiłek nie przysługuje.

Zobacz serwis: Wolontariat

Podstawa prawna

Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »