| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Sanatorium > Skierowanie do sanatorium

Skierowanie do sanatorium

Pacjent, który chce wyjechać do sanatorium, powinien uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe czy rehabilitację uzdrowiskową albo zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w uzdrowisku.

Wysłanie skierowania do NFZ

W przypadku ziszczenia się warunków do wydania skierowania i braku przeciwwskazań lekarz sporządza skierowanie. Następnie powinien wysłać je do wojewódzkiego oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Nie ma jednak konieczności wysłania go przez lekarza, może to uczynić również sam zainteresowany. Ważne, by na kopercie  umieszczono sformułowanie: „skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”.

Weryfikacja lekarza specjalisty

W ramach NFZ skierowanie zostaje zweryfikowane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatogii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej pod względem celowości w ciągu 30 dni od daty wpływu dokumentu do właściwego oddziału. W przypadkach uzasadnionych, np. konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej przesyłanej razem ze skierowaniem, termin ten może zostać przedłużony o 14 dni. Kolejność rozpatrywania skierowań wyznacza data wpływu do oddziału NFZ.

Lekarz specjalista właściwego oddziału NFZ może uznać dane skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową za nieuzasadnione. W takim przypadku zwraca je lekarzowi, który je wystawił i uzasadnia swoją decyzję.

Wybór uzdrowiska

Pacjent nie ma możliwości wybrania miejscowości leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji uzdrowiskowej. Lekarz wydający skierowanie może zamieścić adnotację wskazująca miejscowość, ale NFZ nie jest nią związany. Dopiero na etapie weryfikacji skierowania przez lekarza specjalistę, po stwierdzeniu jego zasadności, zostanie określone miejsce, rodzaj i czas trwania leczenia. Warto wspomnieć, że NFZ nie jest również związany terminem leczenia wskazanym przez pacjenta.

Polecamy serwis: NFZ

Ważność skierowania

Skierowanie dotyczące osób dorosłych jest ważne 18 miesięcy od dnia jego wystawienia. NFZ informuje pacjenta na piśmie o terminie rozpoczęcia, miejscu oraz rodzaju leczenia najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku braku miejsc na odbycie leczenia pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących. Ma prawo do uzyskiwania informacji, które miejsce zajmuje na liście. Po upływie 18 miesięcy skierowanie zostaje zwrócone do lekarza, który je wystawił. O utracie ważności dokumentu NFZ informuje zainteresowanego na piśmie.

Prawo do rezygnacji z wyjazdu

Pacjent ma prawo do rezygnacji z wyjazdu do sanatorium. Powinien bezzwłocznie zwrócić skierowanie do właściwego oddziału NFZ oraz w formie pisemnej uzasadnić i udokumentować rezygnację. NFZ przyznaje jej zasadność w przypadkach:

  1. wypadku losowego (np. śmierć członka rodziny czy wypadek);
  2. choroby ubezpieczonego;
  3. braku możliwości uzyskania przez ubezpieczonego urlopu wypoczynkowego we wskazanym w skierowaniu terminie.

Jeżeli przyczyny te zostaną uznane przez NFZ za uzasadnione, zostaje wyznaczony inny termin leczenia. Jeśli jednak NFZ uzna podane przez pacjenta przyczyny za nieuzasadnione, zwrócone skierowanie dotrze już po rozpoczęciu turnusu albo wcale nie zostanie zwrócone, pacjent będzie mógł ubiegać się o wyjazd dopiero z upływem roku od daty turnusu, na który miał wyjechać.

Polecamy serwis: Sanatorium

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »