| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Postępowanie karne > Jakie są moje podstawowe prawa w czasie odbywania kary pozbawienia wolności?

Jakie są moje podstawowe prawa w czasie odbywania kary pozbawienia wolności?

Przede wszystkim kary, środki karne, środki zabezpieczające i zapobiegawcze są wykonywane w sposób humanitarny, z poszanowaniem Twojej godności. Zakazuje się stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania

• odpowiedniego wyżywienia, odzieży (odpowiedniej do pory roku), warunków bytowych, pomieszczeń oraz bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i środków potrzebnych do utrzymania higieny;

• utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi;

• korzystania z wolności religijnej, np. poprzez uczestniczenie w nabożeństwach;

• otrzymywania związanego z zatrudnieniem wynagrodzenia oraz do ubezpieczenia społecznego, a także pomocy w uzyskiwaniu świadczeń inwalidzkich;

• kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, a za zgodą dyrektora zakładu karnego do wytwarzania i zbywania wykonanych przedmiotów;

• korzystania z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, a także ze środków masowego przekazu: radia, telewizji, książek, prasy;

• komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem sądowym oraz wybranym przez siebie przedstawicielem;

• komunikowania się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, kościołów oraz osób godnych zaufania;

• zapoznawania się z opiniami sporządzonymi przez administrację zakładu karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec Ciebie decyzji;

• składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w nieobecności innych osób, administracji zakładu karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, sędziemu penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

• prowadzenia korespondencji, bez jej cenzurowania, z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, samorządowymi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Zobacz: Kto ma dostęp do akt w postępowaniu przygotowawczym?

Jako skazany możesz składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie, podnosząc w nich, do jakich naruszeń doszło w trakcie odbywania przez Ciebie kary (por. art. 6 § 2 Kodeks karny wykonawczy) oraz prowadzić korespondencję z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, samorządowymi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Ponadto podczas wizytacji zakładu karnego przez sędziego penitencjarnego możesz poinformować go osobiście o stwierdzonych nieprawidłowościach (por. art. 33 § 2 Kodeks karny wykonawczy).

Zobacz serwis: Postępowanie karne

Tekst pochodzi z poradnika wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości: "Obywatel w postępowaniu karnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »