| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Postępowanie karne > Co mi grozi w razie nieodpowiedniego zachowania w sądzie?

Co mi grozi w razie nieodpowiedniego zachowania w sądzie?

Jeżeli będziesz naruszał powagę, spokój lub porządek czynności sądowych, przykładowo poprzez obrażanie sądu lub przeciwnika, sędzia przewodniczący może udzielić Ci upomnienia. Jeżeli upomnienie okaże się bezskuteczne i dalej będziesz się nieodpowiednio zachowywał, sędzia może uprzedzić Cię o skutkach prawnych Twojej nieobecności podczas rozprawy lub posiedzenia, zaś dalsze niewłaściwe zachowanie może doprowadzić do wydalenia Cię z Sali rozpraw

Ponadto, także w przypadku naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi lub osobie uczestniczącej w postępowaniu, sąd może ukarać Cię karą porządkową grzywny w wysokości do 10000 zł lub karą pozbawienia wolności do 14 dni. Na postanowienie o ukaraniu karą porządkową przysługuje Ci zażalenie do sądu bezpośrednio przełożonego.

Jeżeli będziesz się zachowywał w sposób zakłócający porządek rozprawy lub godzący w powagę sądu, sędzia udzieli Ci upomnienia. Jeżeli pomimo upomnienia nadal będziesz się zachowywał w nieodpowiedni sposób, sędzia może wydalić Cię na pewien czas z sali rozpraw (por. art. 375 Kodeks postępowania karnego, por. art. 81 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia).

Jeżeli ze swej winy doprowadziłeś się do stanu niezdolności do udziału w rozprawie lub posiedzeniu z Twoim obowiązkowym uczestnictwem (np. na skutek samookaleczenia, czy też użycia alkoholu, narkotyków) sąd będzie mógł prowadzić postępowanie bez Twojej obecności, i to nawet, gdy jeszcze w sprawie nie składałeś wyjaśnień.

Zobacz: Kiedy mogę zostać zatrzymany?

Jako skazany podlegasz odpowiedzialności dyscyplinarnej za każde przekroczenie, czyli zawinione naruszenie zakazów lub nakazów, wynikających z ustawy, regulaminu lub ustalonego w zakładzie karnym porządku. Za popełnione przekroczenie może Ci zostać wymierzona kara dyscyplinarna. Karami dyscyplinarnymi są (por. art. 143 Kodeks karny wykonawczy):

• nagana;

• pozbawienie wszystkich lub niektórych niewykorzystanych przez Ciebie nagród lub ulg albo zawieszenie ich wykonania, na okres do 3 miesięcy;

• pozbawienie korzystania z udziału w niektórych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych, z wyjątkiem korzystania z książek i prasy, na okres do 3 miesięcy;

• pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy;

• pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 3 miesięcy;43

• udzielanie widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, na okres do 3 miesięcy;

• obniżenie przypadającej Ci części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy;

• umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 28 dni.

Zobacz serwis: Postępowanie karne

Tekst pochodzi z poradnika wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości: "Obywatel w postępowaniu karnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »