| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Przestępstwa skarbowe > Czy mogę odwołać się od wyroku w sprawie karnoskarbowej?

Czy mogę odwołać się od wyroku w sprawie karnoskarbowej?

W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu karnego skarbowego nie stanowią inaczej. Oznacza to, iż reguły obowiązujące w postępowaniu odwoławczym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, poza kilkoma wyjątkami, są zasadniczo zbieżne z regułami ogólnymi procedury karnej.

Obowiązuje w niej postępowania dwuinstancyjne a co za tym idzie, prawo do wywodzenia środków odwoławczych od orzeczeń. Środki zaskarżania w postępowaniu karnym dzielą się na: zwyczajne (apelacja, zażalenie sprzeciw i inne środki zaskarżenia) i nadzwyczajne (kasacja). Prawo do zaskarżania niekorzystnych wyroków realizowane jest zasadniczo przy pomocy środka odwoławczego w postaci apelacji.

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza wygląda następująco:

1. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku oskarżony o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, który chce zaskarżyć ten wyrok, musi złożyć wniosek o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia i jego doręczenie. Wniosek ten składa się na piśmie. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin 7-dniowy biegnie od daty doręczenia mu odpisu wyroku.

2. uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone przez sąd orzekający w danej sprawie, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu – od daty ogłoszenia wyroku. Natomiast w sprawie zawiłej, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

3. termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Sporządzoną apelację do której należy dołączyć odpowiednią liczbę odpisów (dla sądu i poszczególnych stron) wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Gdy apelacja spełnia wymogi formalne, sąd I instancji przekazuje ją do sądu odwoławczego

4. na rozprawie przed sądem odwoławczym nie może być przeprowadzane postępowanie dowodowe co do istoty sprawy. Sąd odwoławczy może jednak w wyjątkowych wypadkach, przeprowadzić dowód na rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości lub w znacznej części. Dowód można dopuścić również przed rozprawą. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby odczytuje się z akt poszczególne ich części. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski ustnie lub na piśmie; złożone na piśmie podlegają odczytaniu. Przewodniczący składu sądzącego udziela głosu stronom w kolejności przez siebie ustalonej, przy czym najpierw udziela głosu skarżącemu. Oskarżonemu i jego obrońcy nie można odmówić zabrania głosu po przemówieniach innych stron.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »