| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Przestępstwa skarbowe > Jak złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

Jak złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego, który zamierza skorzystać z dobrodziejstwa instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności musi zastosować się do rygorów określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Zobowiązany jest on więc spełnić łącznie warunki przewidziane w art. 143 Kodeksu karnego skarbowego.:

1. wpłacić na konto organu prowadzącego dochodzenie należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności, chyba że do chwili zgłoszenia wniosku ta wymagalna należność została w całości uiszczona,

2. wpłacić tytułem kary grzywny za popełniony czyn zabroniony, kwotę odpowiadającą co najmniej 1/3 minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe – kwotę odpowiadającą co najmniej 1/10 tego wynagrodzenia;

3. wpłacić co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania, która wynosi: w sprawach o przestępstwa skarbowe 1/10 najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień złożenia wniosku , a w sprawach o wykroczenia skarbowe 1/12 tego wynagrodzenia,

4. wyrazić zgodę na przepadek przedmiotów objętych przepadkiem, a w razie niemożności ich złożenia uiścić równowartość pieniężna tych przedmiotów. Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów nie jest obowiązkowe, sprawca może ograniczyć wyrażenie zgody na przepadek, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścić równowartość pieniężną tylko niektórych przedmiotów zagrożonych przepadkiem albo złożyć wniosek o całkowite zaniechanie orzeczenia przepadku przedmiotów lub uiszczenia ich równowartości pieniężnej.

Przed pierwszym przesłuchaniem finansowy organ postępowania przygotowawczego jest obowiązany pouczyć sprawcę także o prawie złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Zobacz również: Kodeks karny skarbowy

Jeżeli sprawcą przestępstwa lub wykroczenia karno-skarbowego jest osoba w wieku po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, stosowny wniosek może w jego imieniu zgłosić przedstawiciel ustawowy.

Wniosek sprawcy przestępstwa lub wykroczenia karno-skarbowego, może być złożony na piśmie albo ustnie do protokołu. Do wniosku dołącza się dowody wykonania czynności wymienionych w art. 143 § 1-3 a więc odpowiednie dowody wpłat oraz oświadczenie o zgodzie na przepadek przedmiotów.

Jeżeli wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie odpowiada wymaganiom formalnym, a brak jest tego rodzaju, że wniosek nie może otrzymać biegu, wzywa się osobę, od której wniosek pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni. W przypadku uzupełnienia braku w terminie, wniosek wywołuje (wstecznie) skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, wniosek uznaje się za bezskuteczny, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »