reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta inwalidzka > Czy od decyzji organu rentowego można się odwołać

Czy od decyzji organu rentowego można się odwołać

Od decyzji organu rentowego można się odwołać. Odwołanie może wnieść na piśmie ubezpieczony, prokurator lub uprawniona do tego organizacja społeczna do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ.

Zaskarżeniu w drodze odwołania podlega każda decyzja organu rentowego, chyba że przepis szczególny takie zaskarżenie w stosunku do niektórych decyzji jednoznacznie wyłącza. Warto więc wyjaśnić, że zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmownej w tym zakresie odwołanie nie przysługuje. Przykładem decyzji wydawanych w drodze wyjątku są decyzje Prezesa ZUS - w przedmiocie tzw. świadczeń wyjątkowych.

Zgodnie z przepisami odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ oraz do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego do rozpoznania odwołania albo do sądu okręgowego lub sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

Zgłoszenie odwołania do protokołu w jednym z w/w sądów nie jest możliwe jeżeli odwołanie dotyczy niewydania decyzji w terminie.

Zobacz także:Jak zmienić stopień niezdolności do pracy?

Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W przypadku, gdy ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nie rozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

Odwołanie od decyzji organu rentowego wnosi się w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Niedotrzymanie terminu nie uzasadnia odrzucenia odwołania. Należy przede wszystkim zbadać czy opóźnienie nie jest nadmierne i czy nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się, np. choroba czy brak właściwej porady.

Stronami postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych są: ubezpieczony, inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja i zainteresowany. Należy wyjaśnić, że ubezpieczonym jest osoba ubiegającą się m.in. o:

  • świadczenie z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia rodzinnego albo o emeryturę lub rentę,
  • ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia, jego zakresu lub wymiaru składki z tego tytułu,
  • inne świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Organ rentowy ma obowiązek wstępnie ocenić, czy odwołanie jest w całości uzasadnione. W takim wypadku może on zmienić lub uchylić decyzję. Co ważne odwołanie może być uwzględnione jedynie w całości. Jeżeli natomiast odwołanie jest rozpatrywane na drodze postępowania sądowego, decyzja organu rentowego może być zmieniona w części.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obowiązuje zakaz zawierania ugody. Wynika to z tego, że prawa i obowiązki w stosunkach prawnych ubezpieczeń społecznych są regulowane przepisami bezwzględnie obowiązującymi i są ustalane decyzją administracyjną.

Zobacz także dział: Renty 2011

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Odwołanie od decyzji organu rentowego wnosi się w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.
Odwołanie od decyzji organu rentowego wnosi się w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami129.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama