REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak szybko przeprowadzić sprawę spadkową

Piasecka-Sobkiewicz Małgorzata
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

O stwierdzeniu nabycia spadku orzeka sąd na wniosek spadkobiercy lub innej osoby zainteresowanej ustaleniem praw do spadku. W sprawie o nabycie spadku niezbędne jest przeprowadzenie rozprawy.

REKLAMA

Czy wniosek składa się w określonym sądzie

Po śmierci ojca chcemy uregulować sprawy spadkowe. W tej miejscowości, w której zmarł ojciec, mieszkała tylko jedna córka. Natomiast pozostałe dzieci mieszkają w innych miastach. Żona ojca już nie żyje. Kto powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Czy wniosek trzeba złożyć w sądzie w tym mieście, w którym zmarł ojciec?

Tak

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku trzeba złożyć w tzw. sądzie spadku, czyli właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Zasada ta obowiązuje nawet wówczas, gdy w tym mieście mieszka tylko jeden ze spadkobierców, zaś pozostali mieszkają w innych miastach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek może złożyć każdy ze spadkobierców lub inna osoba, która miałaby w tym interes, np. wierzyciel spadkodawcy, uprawnieni do zachowku, zapisobiorcy lub wierzyciel spadkobiercy.

Spadkobierca, który złoży wniosek, będzie występował w sprawie w charakterze wnioskodawcy. Natomiast pozostali spadkobiercy będą uczestnikami postępowania. Uczestnikami postępowania powinny być zarówno osoby, które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi.

Spadkobiercy sami więc decydują o tym, kto z nich wystąpi w sprawie w charakterze wnioskodawcy, a kto jako uczestnik postępowania.

Podstawa prawna

• Art. 1025 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy konieczne jest zapewnienie spadkowe

W sądzie toczy się sprawa o stwierdzenie praw do spadku po moim ojcu. Sąd domaga się, abym złożyła zapewnienie do protokołu o tym, że oprócz wskazanych we wniosku spadkobierców nie ma innych osób mających prawo do dziedziczenia po zmarłym. O jakie osoby chodzi sądowi? Czy złożenie takiego zapewnienia spadkowego jest konieczne?

Tak

Sąd spadku może domagać się złożenia zapewnienia przez zgłaszającego się spadkobiercę, które stanowić będzie dowód w sprawie na to, że nie ma innych spadkobierców.

Takie zapewnienie może złożyć wnioskodawca albo uczestnik postępowania. Oświadczenie dotyczy wszystkiego, co jest tej osobie wiadome o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia bądź dziedziczyłyby razem z nim. Na przykład razem z dziećmi spadkodawcy pochodzącymi ze związku małżeńskiego (czyli tzw. dziećmi ślubnymi) do spadku mogłyby zostać powołane również dzieci urodzone w związkach pozamałżeńskich, wówczas gdy ojcostwo zmarłego zostało ustalone. W zapewnieniu należy wyjaśnić, czy spadkodawca pozostawił lub niepozostawił małżonka oraz dzieci lub ich potomków. Gdyby nie pozostawił zstępnych, wówczas zapewnienie powinno wyjaśniać, czy pozostało przy życiu rodzeństwo albo dzieci rodzeństwa oraz rodzice spadkodawcy. Podaje się też imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz adresy tych osób, jeżeli te dane składający zapewnienie zna. Musi też dokładnie określić stopień pokrewieństwa oraz wskazać, kto ze spadkobierców pozostałych po śmierci spadkodawcy już zmarł. Należy też wyjaśnić, czy zmarł bezpotomnie, czy pozostawił spadkobierców.

W zapewnieniu należy też złożyć oświadczenie co do testamentu spadkodawcy: czy został sporządzony, gdzie się znajduje i czy nie był zmieniany lub odwoływany.

Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów SN z 9 czerwca 1949 r., C.Prez. 230/49, opublikowanym OSN z 1949 r. nr 2-3, poz. 31.

Zapewnienia spadkowego nie można złożyć przez pełnomocnika. Nie można również złożyć go w piśmie procesowym.

Podstawa prawna

• Art. 671 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Czy do wniosku muszę dołączyć załączniki

Czy składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku muszę do niego dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia?

Tak

Wraz z wnioskiem składa się odpisy skrócone aktów stanu cywilnego oraz testament, jeżeli spadkodawca go pozostawił. Przede wszystkim należy złożyć skrócony odpis aktu zgonu, aby w ten sposób udokumentować fakt, że spadkodawca już nie żyje. Z aktu zgonu wynika też, czy zmarły był wdowcem (wdową), osobą rozwiedzioną bądź panną albo kawalerem. Informacja ta jest istotna, ponieważ dotyczy potwierdzenia uprawnień do dziedziczenia z ustawy ewentualnego małżonka zmarłego.

Dołącza się akty urodzenia dzieci, które są spadkobiercami. Gdyby córka zmieniła nazwisko wychodząc za mąż, potrzebny będzie akt ślubu.

REKLAMA

Odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą zostać zastąpione dokumentami stwierdzającymi tożsamość, np. dowodem osobistym, paszportem, tymczasowym dowodem osobistym ani tzw. zgodnym oświadczeniem uczestników. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 14 kwietnia 1959 r. w sprawie sygn. akt I CR 109/59, opublikowanym w OSN z 1960 r. nr II, poz. 53.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołącza się też odpisy wniosku oraz załączników. Oryginał wniosku z załącznikami zatrzymuje sąd, natomiast pozostałe komplety dokumentów zawierające odpis wniosku i odpisy załączników przekazywane są każdemu uczestnikowi postępowania.

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, to należy złożyć go w sądzie, a sąd dokona wówczas jego otwarcia i ogłoszenia.

Podstawa prawna

• Art. 670 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Czy niezbędny jest oryginał testamentu

Czy w sądzie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku muszę złożyć oryginał testamentu?

Tak

REKLAMA

W postępowaniu sądowym zmierzającym do ujawnienia, złożenia, otwarcia oraz ogłoszenia testamentu sąd wymaga złożenia oryginału testamentu. Posługiwanie się odpisem testamentu nie jest wystarczające. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z 26 kwietnia 1988 r. w sprawie sygn. akt III CRN 104/88, niepublikowanym.

Gdyby testament zaginął albo został zniszczony, wówczas sąd spadku jego treść oraz fakt, że był sporządzony w przepisanej formie, ustala na podstawie wszelkich środków dowodowych. Robi to w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w postępowaniu o uchylenie lub o zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 29 maja 1987 r. w sprawie sygn. akt III CZP 25/87, opublikowanej w OSNCP z 1988 r. nr 9, poz. 117.

Podstawa prawna

• Art. 670 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Czy trzeba czekać sześć miesięcy

Zmarł ojciec i pozostawił mieszkanie własnościowe. Chcemy je szybko sprzedać i podzielić pieniądze między spadkobierców. Mamy już nawet nabywcę. Czy zawsze trzeba czekać sześć miesięcy od śmierci spadkodawcy, aby złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku?

Nie

Stwierdzenie spadku może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, pod warunkiem że wszyscy znani spadkobiercy złożą oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie można złożyć przed sądem spadku albo u notariusza. Złożone u notariusza należy przedłożyć w sądzie spadku.

Natomiast po upływie sześciu miesięcy można wnosić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku bez potrzeby składania takich oświadczeń.

Podstawa prawna

• Art. 1026 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy prawo do spadku przedawnia się

Moja rodzina ma szansę odzyskać kamienicę, której właścicielem była babcia. Okazało się, że po jej śmierci nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Babcia nie żyje już 40 lat. Od 10 lat nie żyje również jeden z jej synów. Czy po tak długim okresie straciłam już możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego, by ustalić prawa do kamienicy?

Nie

Wnuczka może być wnioskodawcą i złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po babci oraz jej synu. Mimo że babcia zmarła przed 40 laty, a jej syn nie żyje od 10 lat, to żądanie stwierdzenia nabycia spadku nie przedawniło się. Takie żądanie nigdy nie przedawnia się. Nie jest to roszczenie o charakterze materialnoprawnym i dlatego nie mają do niego zastosowania przepisy o przedawnieniu roszczeń. Dlatego wniosek w tej sprawie może zostać złożony w każdym czasie. Prawo do złożenia wniosku w żadnych okolicznościach również nie wygasa.

Nabycie spadku po zmarłym synu babci uzależnione jest od wcześniejszego nabycia spadku po jego matce. Dlatego osoba zainteresowana nabyciem przez niego spadku musi złożyć wniosek w tej sprawie.

Podstawa prawna

• Art. 1025 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy testament trzeba złożyć w sądzie

Dowiedziałam się, że po śmierci mojego wujka jego najbliższa rodzina wszczęła postępowanie spadkowe, nie odczekała nawet pół roku, złożyła oświadczenia o przyjęciu spadku i teraz chce dziedziczyć po nim z mocy ustawy. Sąd nie wydał jeszcze postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku. Mam testament wujka, w którym zapisuje mi cały majątek. Czy mogę go złożyć w sądzie?

Tak

Osoba, u której znajduje się testament powinna go złożyć w sądzie spadku. Natomiast od 2 października 2008 r będzie go mogła złożyć również u notariusza. Po śmierci spadkodawcy sąd otwiera i ogłasza testament, natomiast po 2 października 2008 r. będzie mógł to zrobić również notariusz.

Podstawa prawna

• Art. 646 i 649 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

1500,00 zł dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. Sprawdź, kiedy złożyć wniosek, by otrzymać część pieniędzy już w wakacje.

Katalog świadczeń mających wspomóc rodziców w wychowaniu dzieci się poszerza – 800 plus, Dobry Start, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, na dojazdy. Na początku roku szkolnego przelew dla niektórych rodziców może wynieść nawet 1500,00 zł.

Likwidacja CBA - projekt ustawy już jest! Większość zadań CBA zostanie przekazana policji, powstanie CBZK

Projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) rząd ma przyjąć w II kwartale 2024 r. Tak wynika z informacji umieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Większość zadań CBA zostanie przekazana policji, tj. do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji (CBZK).

Najdroższa profilaktyka jest i tak tańsza niż najtańsze leczenie. Regulacje prawne zgłoszenia badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro

5 lat projektowanie leku; 5 lat badań klinicznych; 5 lat czasu koncernu na komercjalizację leku; 5 lat rynkowego życia produktu. Życie leku na rynku to co do zasady tylko ułamek życia leku. A jak wyglądają procedury w przypadku wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (czyli w laboratorium). Tekst przybliża trudne obowiązki badacza i sponsora i rynek europejski wyrobów medycznych.

REKLAMA

Co robić, gdy urodzi Ci się dziecko. Jeśli nie zrobisz tej rzeczy w ciągu 21 dni, urzędnik sam wybierze imię dla niemowlaka

Gdy urodzi Ci się dziecko, pierwszym krokiem jest zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Te narzędzia pozwalają potwierdzić twoją tożsamość.

Klamka zapadła. PE zatwierdził przedłużenie dostępu ukraińskich produktów do europejskiego rynku

Klamka zapadła. UE zatwierdziła przedłużenie dostępu ukraińskich produktów do europejskiego rynku. 

Formuła 2015 r. Kto zdaje tą maturę w maju 2024 r.? Na jakich arkuszach? Jakie wymogi?

Formuła 2015 r. jest mniej popularną formą egzaminu maturalnego niż Formuła 2023 r. Kto zdaje ten egzamin? Gdzie znajdzie wymogi egzaminacyjne?

Formuła 2023 r. Kto zdaje? Jakie arkusze egzaminacyjne? Jakie wymogi?

Na egzaminie maturalnym jest Formuła 2023 i Formuła 2015 r. Zdecydowana większość maturzystów podlega egzaminowi w "Formule 2023". Co charakteryzuje ten egzamin?

REKLAMA

Kto zdaje Formułę 2023, a kto Formułę 2015? [Matura 2024 r. i dwa rodzaje egzaminu]

W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach: w Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Matura 2024. Co można zabrać na salę? A co trzeba mieć?

Egzaminy maturalne zbliżają się wielkimi krokami. Przypominamy, co można zabrać na salę, a co obowiązkowo trzeba mieć. 

REKLAMA