| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Spadki > Postępowanie spadkowe > Czym jest spadek - zmiany 2016

Czym jest spadek - zmiany 2016

Spadek jest ogółem praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Sposób dziedzi­czenia zależy od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie. Jeżeli nie było testamen­tu, całość spadku podlega dziedziczeniu ustawowemu, czyli według reguł ustalonych w Kodeksie cywilnym. Ważne jest również to, że dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów obowiązu­jących w chwili otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, które uprawnione są do dziedziczenia.

Do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Na spadek składa się więc ogół praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Przy ustalaniu, czy dane prawo lub obowiązek należą do spadku, bierze się pod uwagę następujące cechy:

  • cywilnoprawny charakter (czyli wyłączone są np. niektóre obowiązki administracyjne, podatkowe ściśle związane z osobą zmarłego, jednak nie dotyczy to odpowiedzialności za podatki, jeżeli spadkobierca spadek przyjął),
  • majątkowy charakter (prawa o charakterze majątkowym, nie osobiste),
  • brak ścisłego powiązania z osobą zmarłego, czyli brak osobistego charakteru,
  • dane prawo lub obowiązek nie przechodzi na daną osobę bez względu na to, czy jest ona spadkobiercą.

Polecamy: Spadki 2016

Do najczęściej spotykanych i najważniejszych praw, które wchodzą do spadku, należą prawa rzeczowe. Zalicza się do nich m.in.:

  • prawo własności rzeczy (zarówno ruchomych, jak i nieruchomości),
  • prawo użytkowania wieczystego,
  • ograniczone prawa rzeczowe, np. służebności gruntowe,
  • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.

Do praw rzeczowych wchodzących w skład spadku można także zaliczyć roszczenia windykacyjne (o wydanie właścicielowi rzeczy) i negatoryjne (o zaprzestanie/zakazanie naruszania własności) czy prawa i obowiązki wyni­kające ze stosunku sąsiedztwa.

Wśród praw, które przechodzą na spadkobierców, warto wskazać na prawo do zwrotu nadpłaty podatku docho­dowego przysługujące zmarłemu podatnikowi, które przechodzi na jego spadkobierców (uchwała SN z 21 marca 1996 r., III AZP 39/95, OSN 1996, nr 19, poz. 280).

Do spadku wchodzą również m.in. należne wynagrodzenie za pracę i roszczenie o ekwiwalent za niewykorzysta­ny urlop zmarłego pracownika.

Polecamy: Podatek od spadków i darowizn 2016

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »