| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Najem i dzierżawa > Czym dzierżawa różni się od leasingu

Czym dzierżawa różni się od leasingu

Zarówno umowa dzierżawy jak i umowa leasingu pozwala na korzystanie z rzeczy. Jednakże mimo tego pozornego podobieństwa obydwie umowy różnią się od siebie.

Umowa leasingu

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowę leasingu od niedawna reguluje kodeks cywilny. Poświęcone są jej art. 709 (1)-709(18) k.c.

POBIERZ WZÓR: Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Umowa dzierżawy regulowana jest w art. 693- 709 k.c.

Podstawowe różnice

Różnica 1: Kto może być stroną umowy

Finansującym może być jedynie przedsiębiorca. Tak więc osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie może być finansującym. O umowie w której chociaż jedna osoba musi być przedsiębiorca mówimy – umowa jednostronnie profesjonalna. Z taką sytuacją mamy tu do czynienia.

Takich obostrzeń nie wprowadzono wobec umowy dzierżawy. Umowę dzierżawy mogą zawrzeć zarówno dwie osoby nie prowadzące działalności gospodarczej jak i dwóch przedsiębiorców. Możemy mieć też mieć miejsce przypadek mieszany, gdy profesjonalista zawiera umowę z konsumentem.

Różnica 2: Czas na jaki zawiera się umowę

Umowę leasingu można zawrzeć jedynie na czas oznaczony. To znaczy, że w umowie trzeba podać zawsze termin w którym najpóźniej umowa wygaśnie.

Umowę dzierżawy można zawrzeć natomiast zarówno na czas określony (miesiąc, rok, 10 lat, 50 lat) jak i na czas nieokreślony.

Różnica 3: Wynagrodzenie

Przepisy kodeksu cywilnego podają minimalne wynagrodzenie jakie musi zapłacić korzystający finansującemu przy umowie leasingu. Musi ono być równej co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Polski ustawodawca nie określił natomiast ani maksymalnej ani minimalnej wysokości czynszu przy umowie dzierżawy. Czynsz ten może być jednak określone w pieniądzu, w postaci innego świadczenia lub części ułamkowej pożytków.

Różnica 4: Forma umowy

Umowa leasingu pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie. Oznacza to tyle, że umowa leasingu zawarta w innej formie niż pisemna jest nie ważna.

Umowa dzierżawy może być zawarta w dowolnej formie. Z tym jednak zastrzeżeniem że umowa zawarta na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Umowa nie zawarta na piśmie, inaczej niż w wypadku leasingu, jest ważna tylko, że poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

Różnica 5: Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy leasingu mogą być wyłącznie rzeczy.

Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być zarówno rzeczy jak i prawa.

Podstawa prawna: kodeks cywilny


Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »