| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa użyczenia samochodu na czas oznaczony - WZÓR UMOWY

Umowa użyczenia samochodu na czas oznaczony - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak


UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

Zawarta w dniu 2 lutego 2010 r. (data) w Warszawie (miejscowość), pomiędzy:

1. Janem Kowalskim (imię i nazwisko), zam. w Warszawie (miejscowość), ul. Grochowa 37 (nazwa ulicy i numer domu) legitymującym się dowodem osobistym nr ABJ 999999 (numer dowodu osobistego) wydanym przez Prezydenta m. st. Warszawy (nazwa organu), numer PESEL 66010122333 (numer PESEL), zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM, z jednej strony,

a

Stefanem Kowalskim (imię i nazwisko), zam. w Poznaniu (miejscowość), ul. Zygmunta 3a (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym nr ACJ 999999 (numer i seria dowodu osobistego) wydanym przez Prezydenta miasta Poznania (nazwa organu), numer PESEL 61010122333 (numer PESEL),, zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, z drugiej strony,


o następującej treści:

§ 1

Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem samochodu marki Peugeot 407, rok produkcji 2007, koloru czarnego, o numerach rejestracyjnych WSK 7878, nr nadwozia VOD 878376362387388.

§ 2

 1. Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie samochód, określony w § 1, na czas trzech miesięcy (oznaczenie czasu trwania umowy), licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.

§ 3

 1. Biorącemu w używanie nie wolno używać samochodu poza drogami publicznymi, w szczególności na drogach o nieubitej nawierzchni. Oprócz tego może on używać samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz właściwościami.
 2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać przedmiotu umowy do korzystania osobom trzecim.  

§ 4

 1. Wszelkie naprawy samochodu, mające na celu zachowanie go w stanie niepogorszony, obciążają Biorącego do użyczenia.
 2. Biorący do użyczenia będzie ponosił wszelkie wydatki związane z korzystaniem z przedmiotu umowy w czasie jej trwania.
 3. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

§ 5

 1. Użyczający oświadcza, że samochód posiada na stanie sprawną gaśnicę, zestaw narzędzi, jak również koło zapasowe (spis wyposażenia samochodu).
 2. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.

§ 6

 1. Samochód zostanie wydany Biorącemu z chwilą podpisania umowy.
 2. Biorący potwierdza pisemnie odbiór samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.

§ 7

Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania jest obowiązany zwrócić samochód na adres Użyczającego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.……………………………………                              ……..……………………………
             Użyczający                                                  Biorący do używania

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa użyczenia samochodu na czas oznaczony

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »