reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa użyczenia samochodu na czas oznaczony - WZÓR UMOWY

Umowa użyczenia samochodu na czas oznaczony - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak


UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

Zawarta w dniu 2 lutego 2010 r. (data) w Warszawie (miejscowość), pomiędzy:

1. Janem Kowalskim (imię i nazwisko), zam. w Warszawie (miejscowość), ul. Grochowa 37 (nazwa ulicy i numer domu) legitymującym się dowodem osobistym nr ABJ 999999 (numer dowodu osobistego) wydanym przez Prezydenta m. st. Warszawy (nazwa organu), numer PESEL 66010122333 (numer PESEL), zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM, z jednej strony,

a

Stefanem Kowalskim (imię i nazwisko), zam. w Poznaniu (miejscowość), ul. Zygmunta 3a (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym nr ACJ 999999 (numer i seria dowodu osobistego) wydanym przez Prezydenta miasta Poznania (nazwa organu), numer PESEL 61010122333 (numer PESEL),, zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, z drugiej strony,


o następującej treści:

§ 1

Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem samochodu marki Peugeot 407, rok produkcji 2007, koloru czarnego, o numerach rejestracyjnych WSK 7878, nr nadwozia VOD 878376362387388.

§ 2

 1. Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie samochód, określony w § 1, na czas trzech miesięcy (oznaczenie czasu trwania umowy), licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.

§ 3

 1. Biorącemu w używanie nie wolno używać samochodu poza drogami publicznymi, w szczególności na drogach o nieubitej nawierzchni. Oprócz tego może on używać samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz właściwościami.
 2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać przedmiotu umowy do korzystania osobom trzecim.  

§ 4

 1. Wszelkie naprawy samochodu, mające na celu zachowanie go w stanie niepogorszony, obciążają Biorącego do użyczenia.
 2. Biorący do użyczenia będzie ponosił wszelkie wydatki związane z korzystaniem z przedmiotu umowy w czasie jej trwania.
 3. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

§ 5

 1. Użyczający oświadcza, że samochód posiada na stanie sprawną gaśnicę, zestaw narzędzi, jak również koło zapasowe (spis wyposażenia samochodu).
 2. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.

§ 6

 1. Samochód zostanie wydany Biorącemu z chwilą podpisania umowy.
 2. Biorący potwierdza pisemnie odbiór samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.

§ 7

Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania jest obowiązany zwrócić samochód na adres Użyczającego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.……………………………………                              ……..……………………………
             Użyczający                                                  Biorący do używania

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa użyczenia samochodu na czas oznaczony

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama