REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Rafał Krawczyk
Wysłanie do sądu własnego pracownika to kolejna opcja zapewnienia zastępstwa procesowego i to bez dodatkowych kosztów./Fot. Fotolia
Wysłanie do sądu własnego pracownika to kolejna opcja zapewnienia zastępstwa procesowego i to bez dodatkowych kosztów./Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorca przed sądem może występować sam, ale nie jest to zbyt wygodne niezależnie od tego, czy występuje w procesie w charakterze pozwanego, czy powoda. W powszechnym przekonaniu jedynym sposobem zapewnienia zastępstwa procesowego jest ustanowienie pełnomocnikiem adwokata lub radcy prawnego. W rzeczywistości grupa osób, które są uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy przed sądem, chociaż ściśle ograniczona, jest na tyle szeroka, że każdy z nich nawet bez angażowania nadmiernych środków finansowych powinien bez trudności zapewnić sobie zastępstwo procesowe.

Profesjonalni pełnomocnicy to, jak wspomniano, zwykle wybór najczęstszy. W przypadku radcy prawnego może to być również osoba zatrudniona w firmie na etacie lub jego części. Adwokata natomiast na etacie zatrudnić nie można, chociaż nie ma oczywiście przeszkód, aby prowadził obsługę prawną, w tym zastępstwo procesowe przed sądem, na podstawie umowy zlecenia. Powierzenie sprawy fachowemu pełnomocnikowi wiąże się zawsze z koniecznością poniesienia kosztów jego wynagrodzenia. Stawki opłat za czynności adwokackie i radcowskie są określone w drodze rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Rzeczywiste wynagrodzenie wybranego pełnomocnika zależy natomiast od woli umawiających się stron i zwykle odbiega jednak znacznie od stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu.

REKLAMA

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

REKLAMA

Wysłanie do sądu własnego pracownika to kolejna opcja zapewnienia zastępstwa procesowego i to bez dodatkowych kosztów. Uprawnienia tego typu pełnomocnika do występowania przed sądem są niezależne od tego, jakie stanowisko zajmuje dany pracownik. Pełnomocnikiem przedsiębiorcy nie musi być zatem pracownik działu prawnego czy kadr. Pełnomocnictwa udzielić można także pracownikowi organu nadrzędnego danej jednostki.

Pracodawca - użytkownik nie ma możliwości udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi tymczasowemu, chociażby doskonale orientował się w sprawie, a nawet miał wykształcenie prawnicze, ponieważ pracodawcą pracownika tymczasowego jest Agencja Pracy Tymczasowej.

Przedsiębiorcy - osoby fizyczne mogą upoważnić do zastępowania ich przed sądem małżonka, rodzeństwo lub zstępnego (dziecko lub wnuka), wstępnego (rodziców czy dziadków) oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia. Katalog członków rodziny, którzy mogą być pełnomocnikiem, jest zamknięty. Pełnomocnikiem nie można więc ustanowić dalszych członków rodziny ani powinowatych. Przykładowo nie ma możliwości, aby przedsiębiorcę reprezentował teść, zięć czy szwagier.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie mogą zostać pełnomocnikiem procesowym: teściowie, szwagrowie, synowa, zięć, kuzyni, dzieci lub wnuki rodzeństwa, pasierb, o ile nie został przysposobiony.

Przedsiębiorca może ponadto ustanowić pełnomocnikiem osobę pozostającą z nim w stałym stosunku zlecenia lub sprawującą zarząd jego majątkiem lub interesami oraz współuczestnika sporu. Należy podkreślić, że prawa do reprezentowania przedsiębiorcy nie daje umowa stałego zlecenia, obejmująca jedynie reprezentowanie interesów majątkowych zleceniodawcy przed sądami i organami administracji czy okazjonalny zarząd majątkiem - szczególnie taki, który uprawnia tylko do dochodzenia roszczeń w imieniu przedsiębiorcy. Należy zatem z rozwagą oceniać oferty pomocy kierowane przez różnego typu biura doradztwa prawnego. Czasem, aby ominąć przepisy, pracownicy takich biur powołują się na umowę z firmą uprawniającą go do zarządu majątkiem w zakresie dochodzenia jednego roszczenia, którego dotyczy sprawa sądowa. Taką umowę sąd może zakwestionować i nie dopuścić doradcy do udziału w sprawie. Pełnomocnikiem przedsiębiorcy mógłby zostać również współuczestnik sporu.

REKLAMA

Pełnomocnictwa do występowania przed sądem udziela sam przedsiębiorca będący osobą fizyczną. W imieniu osoby prawnej osoby wchodzące w skład jej organu wykonawczego (najczęściej zarządu) uprawnione do jej reprezentacji lub w sprawach pracowniczych także osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy. Z uwagi jednak na to, iż w procesach z zakresu prawa pracy zdolność sądową posiadają również jednostki organizacyjne nieposiadające własnej zdolności prawnej, zastępcę procesowego ustanowić może kierownik takiej jednostki. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Osoba fizyczna prowadzi sieć sklepów mięsnych. Na mocy wewnętrznych uregulowań każdy z nich jest pracodawcą dla zatrudnianych pracowników. Pracownik jednego ze sklepów wystąpił do sądu o przywrócenie do pracy. Pełnomocnictwa dla adwokata udzielić powinien kierownik tego sklepu, a nie właściciel całego przedsiębiorstwa.

Pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę może ustanowić substytuta, czyli dalszego pełnomocnika, jeżeli tylko treść pełnomocnictwa tego nie wyłącza. W przypadku adwokata lub radcy prawnego może być nim inny adwokat lub radca, ale także aplikant.

Udzielając pełnomocnictwa, wystarczy dochować zwykłej formy pisemnej. Można dostarczyć sądowi odpis poświadczony notarialnie, ale nie ma takiej potrzeby. Nie ma również przeszkód, aby pełnomocnictwo zostało udzielone ustnie podczas rozprawy i odnotowane w protokole, ale pamiętać trzeba, że po zmianie przepisów czasem do tej rozprawy w ogóle może nie dojść. Jeżeli przedsiębiorca chce, aby pełnomocnik reprezentował go również przed sądem II instancji, należy odnotować to w treści pełnomocnictwa. Jeśli firma o tym zapomni, wówczas pełnomocnik nie będzie umocowany do wnoszenia środków odwoławczych, czego konsekwencją będzie to, że apelacja bądź zażalenie wniesione przez niego w przypadku nieusunięcia tego braku na wezwanie sądu zostaną odrzucone.

Jeżeli już w toku sprawy zajdzie nagła potrzeba ustanowienia pełnomocnika, ale przedsiębiorca nie ma możliwości podpisania pełnomocnictwa, może on upoważnić ustnie pełnomocnika. Natomiast gdy pełnomocnik zgłosi się przed sądem w imieniu firmy, ale nie będzie w stanie przedstawić pełnomocnictwa, sąd, jeśli zajdzie potrzeba podjęcia nagłej czynności procesowej, a w praktyce zwykle bez żadnych ograniczeń, dopuści takiego pełnomocnika tymczasowo do reprezentowania mocodawcy. Sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego pełnomocnik powinien złożyć pełnomocnictwo albo przedstawić zatwierdzenie swej czynności przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie jego czynności procesowe.

Szef firmy podczas zagranicznego wyjazdu służbowego został poinformowany o wyznaczeniu rozprawy Może on ustanowić pełnomocnika telefonicznie, a sam dokument podpisze po powrocie do kraju.

Pełnomocnik jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności procesowych w imieniu przedsiębiorcy, w tym dotyczących zabezpieczenia i egzekucji, ustanowienia dalszego pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu, zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie, odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Wszystkie pisma procesowe oraz zawiadomienia o terminach rozprawy doręczane są pełnomocnikowi.

Przedsiębiorca lub osoba wchodząca w skład jego organu może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa tylko w celu przeprowadzenia przez sąd informacyjnego wysłuchania bądź dowodu z przesłuchania stron.

Mocodawca może zawsze odwoływać oświadczenia pełnomocnika, ponieważ jego wola ma charakter decydujący.

Wszelkie błędy pełnomocnika, w tym przede wszystkim uchybienia ustawowych terminów do wnoszenia pism procesowych, wywoływać będą niekorzystne skutki dla przedsiębiorcy; zawinione uchybienia pełnomocnika nie dadzą ponadto podstaw do przywrócenia terminu procesowego, chociażby on sam nie ponosił żadnej winy (np. postanowienie SN z 15 marca 2000 r., sygn. akt II CKN 554/00, publ. LEX nr 51986).

Jeżeli szef firmy nie przewiduje stawiania się na rozprawach wraz z pełnomocnikiem, pożądane jest wskazanie pełnomocnikowi, na jakie warunki ewentualnej ugody wyraża zgodę, ponieważ pełnomocnik będzie uprawniony do zawarcia ugody samodzielnie na każdych warunkach, zaś nowe przepisy promują taką właśnie formę rozstrzygania sporów. Dopuszczalne jest ponadto uzgodnienie z pełnomocnikiem, aby każdorazowo warunki ewentualnej ugody konsultował np. telefonicznie z mocodawcą. Jeżeli przedsiębiorca nie chce, aby zakres pełnomocnictwa był tak szeroki, jak przewidują to przepisy procedury cywilnej, może je ograniczyć np. poprzez: zakazanie ustanawiania dalszych pełnomocników, wyłączenie możliwości uznania powództwa lub jego cofnięcia, zawierania ugody lub określenie już w treści pełnomocnictwa, iż uprawnia ono do zawarcia ugody do określonej kwoty.

Pełnomocnictwo z reguły upoważnia do występowania przed sądem I i II instancji. Aby pełnomocnik mógł występować przed Sądem Najwyższym, konieczne jest wyraźne zaznaczenie tego umocowania w treści pełnomocnictwa, bądź udzielenie drugiego pełnomocnictwa do złożenia skargi kasacyjnej lub zażalenia oraz występowania przed Sądem Najwyższym. Pamiętać też należy, że przed Sądem Najwyższym istnieje przymus adwokacko-radcowski i niezależnie od tego, jaki pełnomocnik reprezentował pracodawcę przed sądem I i II instancji, przed SN występować za niego może wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Pełnomocnik ma obowiązek przedstawić pełnomocnictwo, dokonując pierwszej czynności procesowej.

Artykuł niniejszy stanowi fragment publikacji pt. Przedsiębiorca przed sądem. Nowa procedura cywilna

Przedsiębiorca przed sądem

Przedsiębiorca przed sądem

Infor

Infor

Polecamy serwis: W sądzie

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Do 600 euro odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot. Zwrot 25% albo 50% ceny biletu za opóźniony pociąg

W przypadku opóźnionego albo odwołanego lotu samolotem podróżny (konsument) może otrzymać rekompensatę (odszkodowanie) od 250 do 600 euro. Natomiast za opóźnienie pociągu odszkodowanie w wysokości 25 proc. lub 50 proc. ceny biletu. Taką informację przekazała Polskiej Agencji Prasowej koordynator ECK Polska Renata Yanisiv. W przypadku noclegów można reklamować niezgodności z ofertą i warunkami umowy.

Bon senioralny już w tym kwartale. Taki jest plan rządu

Projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Tak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł. Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia.

e-Doręczenia w kancelariach komorniczych. System ma przynieść oszczędności finansowe

Komornicy sądowi jako pierwsi wprowadzają system e-Doręczeń. Docelowo dostęp do wszystkich postępowań komorniczych ma być cyfrowy. System e-Doręczeń ma przynieść kancelariom komorniczym znaczne oszczędności finansowe.

Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

REKLAMA

Jedna lekcja religii w szkole, dodatkowe w salkach katechetycznych. MEN: zmiany od 1 września 2025 roku

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że jedną lekcję religii tygodniowo w szkołach zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach zajęć w salkach katechetycznych - dodała.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

REKLAMA

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

REKLAMA