| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Kto może kontrolować wypłatę zarobków?

Kto może kontrolować wypłatę zarobków?

Kontrolą wypłaty zarobków zajmują się przede wszystkim inspektorzy pracy i inspektorzy ZUS. W toku postępowania kontrolnego mają prawo przeglądać przepisy wewnątrzzakładowe, akta osobowe pracowników oraz umowy o pracę.

Kontrola wypłaty zarobków

Kontrolą wypłaty zarobków zajmują się inspektorzy pracy. Do ich zadań należy zbadanie dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń oraz prawidłowości ustalania ich wysokości.

Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy pracownik otrzymał należne świadczenia, a także czy nie został bezpodstawnie ich pozbawiony.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę stanowi istotny element stosunku pracy. Jest to podstawowe świadczenie ze strony pracodawcy na rzecz pracownika w zamian za świadczoną pracę. Powinno odpowiadać rodzajowi pracy i kwalifikacjom pracownika oraz być wypłacane terminowo. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby odpowiednie organy sprawdzały czy pracodawcy przestrzegają przepisów przy wypłacie wynagrodzeń.

Zobacz: Dla kogo wynagrodzenie akordowe?

Termin wypłaty wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia, miejsce i czas powinny być ustalone w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu w ustalonym i stałym terminie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu niezwłocznie po obliczeniu, nie później jednak niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli dzień wypłaty wynagrodzenia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie należy wypłacić w dniu poprzednim.

Postępowanie kontrolne

Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy. Kontrole przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. W toku postępowania kontrolnego inspektorzy mają prawo m.in. do:

  1. żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą,
  2. wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów,
  3. żądania od pracodawcy przedstawienia przepisów wewnątrzzakładowych dot. wypłaty zarobków (regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy).

Inspektorzy pracy muszą posiadać upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy, które powinno zawierać m.in. wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli oraz wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli. 

Kontrola ZUS

Kontrola przeprowadzana przez inspektorów ZUS polega na sprawdzeniu czy pracodawca prawidłowo i rzetelnie oblicza i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne swoich pracowników. W tym celu konieczne jest sprawdzenie zgodności list płac i innych dokumentów płacowych z dokumentacją wysyłaną do ZUS.

Podstawą kontroli są więc listy płac, umowy i rachunki do tych umów oraz komplety dokumentów wysyłanych do ZUS. W razie wykrycia nieprawidłowości pracodawca jest wzywany do ich usunięcia we wskazanym terminie.

Zobacz serwis: Zarobki i prawo

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »