| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek dla bezrobotnych > Co należy wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnego?

Co należy wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnego?

Zasiłek dla bezrobotnego, pozwala mu na przetrwanie okresu pomiędzy zwolnieniem, a znalezieniem nowej pracy. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. A utracić go może bezrobotny, który zarobi, choćby 10 złotych w czasie pobierania zasiłku.

Zasiłek przysługuje bezrobotnemu, który zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy. Zasiłek przysługuje bezrobotnemu, gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania:

• był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia,
• wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,
• wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów,
• opłacała składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy,
• wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
• wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), będąc członkiem tej spółdzielni,
• opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
• był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
• był zatrudniona, pełnił służbę lub wykonywała inną prace zarobkową i osiągała dochód, od którego istnieje obowiązek płacenia składki na Fundusz Pracy.

Rejestracji bezrobotny dokonuje w powiatowym urzędzie pracy, na terenie którego zamieszkuje. Rejestracja dokonuje się w dniu złożenia kompletu wymaganych dokumentów, wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych. Wszystkich tych czynności bezrobotny dokonuje w obecności urzędnika urzędu pracy. Dokonuje się tego w obecności pracownika urzędu pracy.

Zobacz: Na jaki zasiłek może liczyć bezrobotna w ciąży?

• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania (może być na przykład paszport),
• świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale,
• świadectwa pracy z wszystkich miejsc pracy oraz oryginały dokumentów potwierdzających ewentualne uprawnienia zawodowe,
• numer NIP,
• legitymacja ubezpieczeniowa,
• ewentualnie książeczka wojskowa.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji 1 czerwca. W związku z tym zasiłek corocznie ulega zwiększeniu. Obecnie wynosi:
• przez pierwsze trzy miesiące - 742,10 zł (zasiłek podstawowy),
• przy stażu pracy ponad 20 lat - 890,50 zł,
• przy stażu pracy poniżej 5 lat - 593,70 zł.

Zobacz serwis: Zasiłki

• gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego,
• gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 proc. zasiłku podstawowego,
• gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.

Bezrobotny ma prawo pobierać zasiłek przez 6 lub 12 miesięcy. Okres pobierania zasiłku zależy, od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa, bezrobotny pobiera zasiłek przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 proc. stopy przeciętnego bezrobocia, bezrobotny będzie go pobierał przez 12 miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »