reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek pogrzebowy > Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny, który pokrył koszty pogrzebu zmarłego. Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu po zmarłym. Nie po każdym zmarłym można otrzymać zasiłek pogrzebowy. Zasiłek przysługuje po śmierci ubezpieczonego, czyli najczęściej pracownika, w razie śmierci emeryta, rencisty lub osoby, która co prawda nie pobierała emerytury, ani renty, ale spełniała warunki do ich otrzymania. Zasiłek przysługuje również po zmarłym, który pobierał zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński.

Jeśli koszty pogrzebu pokryły dwie lub więcej osób, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby. Co ważne podział nie następuje na równe części, ale proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługiwać może także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Zobacz również: Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Pan Jan był emerytem, ale także na dorabiał sobie na podstawie umowy o pracę, jako stróż nocny. Po jego śmierci, żona wystąpiła po dwa zasiłki pogrzebowe, po zmarłym pracowniku i emerycie. Nie miała do tego prawa, ponieważ zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Konieczny wniosek wraz z dokumentami

Wniosek o zasiłek pogrzebowy ma swój ściśle określony druk, druk ZUS Z-12. Jest on dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w każdej jednostce ZUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy wnioskodawca składa w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która jest właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Z wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy. Istnieje tylko jedna możliwość przedłużenia tego okresu, dzieje się tak jeśli zgłoszenie wniosku było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej.

Oprócz wypełnionego wniosku, osoba która ubiega się o zasiłek pogrzebowy musi złożyć również dokumenty, które potwierdzają jej prawo do zasiłku. Są to przede wszystkim dokumenty poświadczające, że to wnioskodawca pokrył koszty pogrzebu. Do tych dokumentów zaliczymy: 

  • skrócony odpis aktu zgonu zmarłego;
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, w przypadku gdy oryginały zostały złożone w banku – wnioskodawca może złożyć kopie rachunków potwierdzone przez bank;
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo, do takich dokumentów zaliczymy skrócone odpisy aktów stanu cywilnego oraz dowód osobisty.

Zobacz również serwis: Zasiłek pogrzebowy

Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje

Wnioskodawca otrzyma zasiłek pogrzebowy w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku. Jeśli ZUS wyda decyzje o odmowie przyznania zasiłku pogrzebowego, to decyzja ta powinna być wydana również najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego.

W przypadku, kiedy wnioskując nie zgadza się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ma prawo złożyć odwołanie do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ma na to miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Art. 77 – 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama