| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Alimenty > Fundusz alimentacyjny > Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 2014 roku

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 2014 roku

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 2014 roku czekają pewne zmiany. Znane są bowiem założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które to przewidują zmiany w świadczeniach z Funduszu alimentacyjnego już w pierwszym półroczu 2014 roku.

Wspomniane założenia dotyczą również zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. Twórcy proponowanych zmian, wskazują jako przyczynę konieczności ich wprowadzenia, potrzebę uproszczenia procedur wynikających z obu ustaw oraz ujednolicenia ich treści, ze względu na zbieżny charakter regulowanej przez nie materii oraz w wielu przypadkach tożsamość beneficjentów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Polecamy serwis: Egzekucja alimentów

Likwidacja egzekucji administracyjnej świadczeń alimentacyjnych

Jedną ze zmian proponowanych w projekcie z dnia 28 sierpnia 2013 roku jest likwidacja egzekucji administracyjnej świadczeń alimentacyjnych i pozostawienie wyłącznie egzekucji sadowej. Według pomysłodawców bowiem, stosowana dotychczas dwutorowa egzekucja zobowiązań dłużnika alimentacyjnego, zarówno administracyjna jak i sądowa, nie skutkuje wzrostem jej skuteczności, a tylko generuje koszty po stronie organu właściwego wierzyciela. Z danych posiadanych przez Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej wynika, iż egzekucja sadowa jest znacznie bardziej efektywna od egzekucji administracyjnej, na co wskazuje fakt, iż odzyskiwane kwoty zadłużenia alimentacyjnego przez komornika sądowego kilkukrotnie przewyższają kwoty odzyskane w drodze egzekucji administracyjnej. Dodatkowo, w 2012 roku, koszty poniesione przez organ właściwy wierzyciela w celu wyegzekwowania należności alimentacyjnych w drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego, przewyższyły kwotę wyegzekwowanych przez administracyjny organ egzekucyjny należności. Znane są również przypadki, w których gminy nie wyegzekwowały żadnych kwot w drodze egzekucji administracyjnej. Rezygnacja z nieskutecznej, a pociągającej za sobą wysokie koszty dwutorowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych odciąży również urzędy skarbowe, które zwolnione zostaną z konieczności realizacji tytułów wykonawczych.

Zmiany w zakresie przekazywania środków pochodzących z egzekucji

Stosowana dotychczas procedura przekazywania środków pochodzących z egzekucji przez organ właściwy wierzyciela do organu właściwego dłużnika, stwarza w praktyce wiele problemów. Aby ich uniknąć, projektodawcy zakładają uproszczenie tej procedury i wprowadzenie rozwiązania, na podstawie którego zwrot należności dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego będzie następował w pełnej wysokości do jednej z gmin, tj. 40% wyegzekwowanych należności będzie stanowić dochód własny organu właściwego wierzyciela. Odzyskiwane zaś kwoty należności będą przeznaczane w całości wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zobacz również: Nienależnie pobrane alimenty

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »