reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Refundacje i pożyczki > Jak uzyskać dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Jak uzyskać dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej


Urzędy pracy, działając w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oferują bezrobotnym różne formy wsparcia, w celu podniesienia ich chęci do pracy i ogólnej aktywności zawodowej. Jednym z nich jest właśnie dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie. 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określa:

 1. kwotę wnioskowanych środków;
 2. rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;
 3. kalkulację kosztów, związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione;
 4. szczegółową specyfikację wydatków przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków;
 5. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,
 6. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego m.in. następujących warunków:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 2. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 3. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 4. nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 5. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Starosta ma prawo żądać wskazania zabezpieczenia zwrotu udzielonej pożyczki. Zgodnie z rozporządzeniem, zabezpieczeniem mogą być:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • gwarancja
 • bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach
 • blokada rachunku bankowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama