Kategorie

Zasiłek dla bezrobotnych 2019/2020 – kwota netto

Emilia Panufnik
Zasiłek dla bezrobotnych 2019/2020 – kwota netto. / fot. Shutterstock
Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. będzie wyższy o 13,60 zł w stosunku do poprzedniej kwoty. Ile obecnie wynosi kwota netto zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2020 r. jest wyższy. Czytaj więcej: Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – kwota netto

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest raz do roku 1 czerwca. Rosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Jeśli jednak wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie uległ zmianie lub był ujemny, kwota zasiłku nie zmienia się. Z każdym rokiem minister właściwy do spraw pracy ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwoty zasiłku po waloryzacji. Robi to na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM

Zasiłek dla bezrobotnych - kwota netto

Reklama

Konkretna kwota dla danego bezrobotnego uzależniona jest od stażu pracy. Dzielimy ją na trzy możliwe warianty: 80% zasiłku (zasiłek obniżony), 100% zasiłku i 120% zasiłku (zasiłek podwyższony). Do 31 maja 2019 r. wynosił w okresie pierwszych 90 dni (3 miesięcy) posiadania prawa do zasiłku 847,80 zł (kwota netto – 730,50 zł), a dla kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku - 665,70 zł (kwota netto – 583,79 zł).

Od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku będzie wynosił 861,40 zł (kwota netto – 747,87 zł), a dla kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku - 676,40 zł (kwota netto – 596,52 zł).

Zasiłek obniżony w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wyniesie 689,12 zł (kwota netto – 607,17 zł), natomiast w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wyniesie 541,12 zł (kwota netto – 486,99 zł).

Zasiłek powiększony w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wyniesie 1033,68 zł (kwota netto – 888,67 zł), a w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wyniesie 811,68 zł (kwota netto – 707,65 zł).

80% z pełnej kwoty zasiłku przysługuje osobie, której okres uprawniający do zasiłku (czyli staż pracy) wynosi mniej niż 5 lat. Pełną kwotę zasiłku otrzyma osoba, której okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 do 20 lat. Natomiast 120% kwoty zasiłku należy się temu, którego okres uprawniający do zasiłku opiewa na co najmniej 20 lat. Zgodnie z powyższymi założeniami kwoty zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. obrazuje poniższa tabela.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 - brutto i netto

Okres obowiązywania

80% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat)

100% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat)

120% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku

689,12 zł

(netto – 607,17 zł)

861,40 zł

(netto – 747,87​​​​​​​ zł)

1033,68 zł

(netto – 888,67​​​​​​​ zł​​​​​​​)

w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

541,12 zł

(netto – 486,99​​​​​​​ zł)

676,40 zł

(netto – 596,52​​​​​​​ zł)

811,68 zł

(netto – 707,65 zł​​​​​​​​​​​​​​)

Więcej informacji o warunkach otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych znajdziesz tutaj: Zasiłek dla bezrobotnych 2019 – kwota netto

Wypłata zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się za miesiąc z dołu. Jeśli przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy, należy kwotę zasiłku podzielić przez 30 i pomnożyć przez liczbę dni przysługiwania do niego prawa. Jeżeli wypłata nie nastąpi w terminie i uchybienie to nie powstanie z winy osoby uprawnionej do zasiłku, przysługują jej z tego tytułu od urzędu pracy odsetki ustawowe.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1299)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dziennik Ustaw rok 2009 nr 136 poz. 1118)

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (Monitor Polski rok 2019 poz. 417)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.