reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Przedszkolak > W jaki sposób jest wybierany dzienny opiekun?

W jaki sposób jest wybierany dzienny opiekun?

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opieka nad dziećmi może być organizowana w formie żłobka, klubu dziecięcego a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego rok życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Umowa z dziennym opiekunem

Umowa z opiekunem powinna określać w szczególności:

1) strony umowy;

2) cel i przedmiot umowy;

3) czas i miejsce sprawowania opieki;

4) liczbę dzieci powierzonych opiece;

5) obowiązki dziennego opiekuna;

6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;

7) czas na jaki umowa została zawarta;

8) warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna, ale to gmina będzie pracodawcą dziennego opiekuna.

Zobacz: Nowe możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3

Konkurs ofert

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie. Tak więc, to gmina ponosi odpowiedzialność za „jakość” opieki świadczonej przez dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Gmina może jednak udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Rodzice sami nie mogą wybrać konkretnej osoby na dziennego opiekuna, gdyż osoba ta jest wybierana w drodze konkursu.

Weryfikacja warunków

W celu weryfikacji spełnienia warunków, u kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany na zlecenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wywiad środowiskowy ma przede wszystkim na celu sprawdzenie, czy kandydat spełnia wymagania stawiane w ustawie, np. czy daje należytą gwarancję sprawowania opieki nad dziećmi, czy wypełnia nałożony obowiązek alimentacyjny, czy ma warunki lokalowe itp.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania określi, w drodze uchwały, rada gminy.

Wykaz dziennych opiekunów

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej wykaz. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.

Zobacz serwis: Dziecko i prawo

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama