| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Jakie są przesłanki wznowienia postępowania?

Jakie są przesłanki wznowienia postępowania?

Wznowienie postępowania należy do nadzwyczajnych środków zaskarżenia decyzji administracyjnych. Jakie przyczyny muszą wystąpić, aby postępowanie mogło zostać wznowione?

Na wstępie warto wskazać, że decyzje administracyjne mogą mieć różnego rodzaju wady. Część z nich może nie być istotna i usunięta w drodze sprostowania, wyjaśnienia bądź uzupełnienia. Natomiast istnieje także grupa wad, które stanowią podstawę do wznowienia postępowania (art.145 k.p.a.), a nawet do uznania decyzji za nieważną.

Artykuł 145§1 k.p.a. wymienia wady istotne decyzji, które będą, w konsekwencji, stanowiły podstawę do wznowienia postępowania:

1. dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe;

2. decyzja została wydana w wyniku przestępstwa (np. z użyciem groźby, korupcja);

3. decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlegał wyłączeniu;

Zobacz również: Postępowanie administracyjne

4. strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu (np. nie została zawiadomiona o wszczęciu postępowania, nie została dopuszczona do istotnych czynności procesowych);

5. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który ją wydał;

6. decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu (gdy przepis wskazuje konieczność uzyskania przez organ opinii, zgody przez inny organ);

7. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydawaniu decyzji;

8. decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Zobacz również: Sprawy urzędowe

Zgodnie z treścią art.145a kodeksu postępowania administracyjnego, można żądać wznowienia postępowania, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. 

Termin na wniesienie skargi o wznowienie w tej sytuacji wynosi 1 miesiąc od dnia wejścia w życie orzeczenia. Warto wskazać, iż przyjmuje się, że termin ten liczony jest od dnia utraty przez akt mocy obowiązującej.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »