REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

III transza deregulacji trafiła do konsultacji

III transza deregulacji. /Fot. Fotolia
III transza deregulacji. /Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

III transza deregulacji została skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Ma uwolnić dostęp do kolejnych 104 zawodów.

REKLAMA

To już ostatni etap prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad poszerzaniem dostępu do zawodów regulowanych. W podzielonych na trzy transze ustawach otwartych zostanie blisko 250 profesji. Pierwsza transza deregulacyjna (51 zawodów) została już przyjęta przez Sejm i czeka na podpis Prezydenta. Kolejna transza (91 zawodów) jest tuż przed decyzją Rady Ministrów, zaś trzecia (104 zawody) została właśnie skierowana do konsultacji społecznych.

REKLAMA

Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych – mamy ich aż 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody. W dostępie do tych profesji przed kandydatami stawiane są najróżniejsze bariery - wymóg odpowiedniego wykształcenia, obowiązek zdania egzaminu państwowego, czy też wykazania się doświadczeniem zawodowym. Szeroki zakres regulacji dostępu do określonych zawodów jest przyczyną osłabienia konkurencji w regulowanych branżach, prowadząc do wzrostu cen i spadku dostępności usług dla najuboższych członków społeczeństwa.

Zobacz serwis: Praca

Nadmierne uregulowanie dostępu do zawodów ma także szkodliwy wpływ na rozwój gospodarczy państwa, gdyż powoduje obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach. W dodatku taki stan rzeczy jest niezgodny z polską Konstytucją – narusza bowiem prawo do wyboru zawodu i swobody podejmowania pracy.

Deregulacja przyniesie szereg pozytywnych zmian, takich jak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • więcej pracy dla młodych – większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji,
 • spadek cen, wzrost jakości – to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach,
 • ograniczenie biurokracji – uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązko­wego wpisu do rejestrów, to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały,
 • spadek kosztów dla przedsiębiorców – ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.

Projekt III ustawy deregulacyjnej obejmuje 104 zawody podległe ośmiu Ministrom – Sprawiedliwości, Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska oraz Zdrowia.

III transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

 1. felczer;
 2. inżynier pożarnictwa;
 3. strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 4. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 5. specjalista ochrony przeciwpożarowej;
 6. pracownik artystyczny;
 7. muzealnik;
 8. makler giełd towarowych;
 9. inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
 10. rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej produktów rolno-spożywczych;
 11. rzecznik patentowy;
 12. konserwator zabytków ruchomych,
 13. konserwator zabytków nieruchomych,
 14. konserwator zabytkowej zieleni,
 15. archeolog uprawniony,
 16. tłumacz przysięgły;
 17. makler papierów wartościowych;
 18. doradca inwestycyjny;
 19. agent firmy inwestycyjnej;
 20. geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii IX w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu materiałów wybuchowych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań;
 21. geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii X w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej;
 22. geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych;
 23. geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XII w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m;
 24. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 25. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 26. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 27. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 28. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 29. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 30. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 31. kierownik ruchu w zakładach górniczych działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 32. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 33. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 34. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny;
 35. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 36. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 37. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 38. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 39. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 40. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 41. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 42. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 43. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 44. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 45. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 46. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 47. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 48. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 49. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 50. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 51. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 52. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 53. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 54. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 55. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 56. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 57. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 58. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 59. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 60. kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 61. kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 62. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 63. kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 64. kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 65. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 66. osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 67. osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 68. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 69. kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 70. kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 71. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 72. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 73. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 74. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 75. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 76. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 77. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 78. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 79. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 80. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 81. mierniczy górniczy;
 82. geolog górniczy;
 83. geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 84. specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym;
 85. górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 86. wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 87. instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 88. strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
 89. wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
 90. strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 91. wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 92. operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
 93. operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 94. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w podziemnych zakładach górniczych;
 95. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w podziemnych zakładach górniczych;
 96. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych;
 97. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych;
 98. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 99. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 100. spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
 101. spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
 102. spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 103. mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 104. rusznikarz.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Brak porozumienia rolników po spotkaniu z premierem Tuskiem. Zakończyła się konferencja D. Tuska

  Brak porozumienia rolników po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem."Czekamy na konkrety" - mówił inny z rolników, Szczepan Wójcik. Jak dodał, premier Tusk nie zostawił złudzeń, że jeśli Zielony Ład zostanie obalony, to nie będzie np. dopłat bezpośrednich.

  Wniosek o ochronę międzynarodową - uwaga na nieuczciwych pośredników

  Uwaga na nieuczciwych pośredników przy składaniu wniosku o ochronę międzynarodową - ostrzega Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jakie są korzyści z samodzielnego prowadzenia sprawy?

  Komunikat KGP: 1 marca 2024 r. wypłata podwyżek dla policjantów [20% kwoty bazowej]. W marcu na kontach +20% dodatku za stopień. Wyrównania od 1 stycznia 2024 r.

  Jutro policjanci otrzymają na konta wypłaty podwyżek wraz z wyrównaniami od 1 stycznia 2024 r. W przyszłości otrzymają w ten sposób podwyżki z tytułu dodatków za stopień. 

  Opieka senioralna w Polsce: brak podejścia systemowego skutkuje fatalnym w skutkach akcjonizmem

  Na początku należy stwierdzić, że polityka senioralna to niewątpliwie swoisty leitmotiv rządu premiera Donalda Tuska. Nie ma dnia, aby media nie donosiły o działaniach rządu związanych z próbami rozwiązania problemu, który jak miecz Damoklesa wisi nad całą sferą socjalną budżetu państwa, a tak właściwie nad przyszłością społeczno-gospodarczą Polski. A jest nim właśnie opieka senioralna. Kto z politycznych decydentów nie dostrzeże prawdziwej wagi tego problemu, nie ma co liczyć na powodzenie podczas następnych wyborów. I dotyczy to właściwie wszystkich krajów starzejącej się na gwałt Unii Europejskiej.

  REKLAMA

  Przeprowadzasz się? Sprawdź, czy nie musisz zaktualizować PIT-2. Jeśli to przegapisz, grozi ci dopłat podatku. Ale czy wiesz dlaczego?

  Zdarzenia związane z życiem prywatnym pracownika, choćby takie jak przeprowadzka, mogą mieć wpływ na dokonywane przez niego rozliczenia podatkowe. Czasami ich konsekwencją jest nabycie praw, z których podatnik może skorzystać, ale nie musi, ale innym razem mogą wiązać się z ograniczeniem tychże praw, o czym już nie tylko może, ale musi pamiętać dokonując rozliczeń podatkowych.

  Egzekucja z nieruchomości - jak przebiega. Zajęcie, opis i oszacowanie, obwieszczenie o licytacji

  Jednym ze sposobów wyegzekwowania roszczenia należnego wierzycielowi jest przeprowadzenie egzekucji ze składnika majątkowego dłużnika jakim jest nieruchomość. Tytułem wstępu należy dodać, iż postępowanie egzekucyjne może być wszczęte w sytuacji gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy. 

  Oszustwo nigeryjskie - ostrzeżenie i przykład

  Oszustwo nigeryjskie - na czym polega? Oto przykład oszustwa nigeryjskiego oraz ostrzeżenie NASK przed jego nowymi odmianami.

  Osoby niepełnosprawne z większym dostępem do najpowszechniejszych produktów i usług. Co zakłada nowy projekt?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

  REKLAMA

  Prawne dylematy dotyczące AI. Więcej pytań niż odpowiedzi

  Jakie są problemy prawne związane ze sztuczną inteligencją? Czy prawo powstrzyma rozwój AI?

  Kwota bazowa wzrosła. Od 1 marca dodatkowa emerytura wyższa o więcej niż 700,00 zł. Dożywotnio i bez wniosku. Sprawdź!

  Kwota bazowa wzrosła. Wraz z nią wzrosła wysokość dodatkowej emerytury dla najstarszych seniorów. Od 1 marca 2024 przyznawane im świadczenie honorowe dla stulatków będzie wyższe o 705,88 zł.

  REKLAMA