reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > III transza deregulacji trafiła do konsultacji

III transza deregulacji trafiła do konsultacji

III transza deregulacji została skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Ma uwolnić dostęp do kolejnych 104 zawodów.

To już ostatni etap prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad poszerzaniem dostępu do zawodów regulowanych. W podzielonych na trzy transze ustawach otwartych zostanie blisko 250 profesji. Pierwsza transza deregulacyjna (51 zawodów) została już przyjęta przez Sejm i czeka na podpis Prezydenta. Kolejna transza (91 zawodów) jest tuż przed decyzją Rady Ministrów, zaś trzecia (104 zawody) została właśnie skierowana do konsultacji społecznych.

Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych – mamy ich aż 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody. W dostępie do tych profesji przed kandydatami stawiane są najróżniejsze bariery - wymóg odpowiedniego wykształcenia, obowiązek zdania egzaminu państwowego, czy też wykazania się doświadczeniem zawodowym. Szeroki zakres regulacji dostępu do określonych zawodów jest przyczyną osłabienia konkurencji w regulowanych branżach, prowadząc do wzrostu cen i spadku dostępności usług dla najuboższych członków społeczeństwa.

Zobacz serwis: Praca

Nadmierne uregulowanie dostępu do zawodów ma także szkodliwy wpływ na rozwój gospodarczy państwa, gdyż powoduje obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach. W dodatku taki stan rzeczy jest niezgodny z polską Konstytucją – narusza bowiem prawo do wyboru zawodu i swobody podejmowania pracy.

Deregulacja przyniesie szereg pozytywnych zmian, takich jak:

 • więcej pracy dla młodych – większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji,
 • spadek cen, wzrost jakości – to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach,
 • ograniczenie biurokracji – uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązko­wego wpisu do rejestrów, to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały,
 • spadek kosztów dla przedsiębiorców – ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.

Projekt III ustawy deregulacyjnej obejmuje 104 zawody podległe ośmiu Ministrom – Sprawiedliwości, Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska oraz Zdrowia.

III transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

 1. felczer;
 2. inżynier pożarnictwa;
 3. strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 4. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 5. specjalista ochrony przeciwpożarowej;
 6. pracownik artystyczny;
 7. muzealnik;
 8. makler giełd towarowych;
 9. inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
 10. rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej produktów rolno-spożywczych;
 11. rzecznik patentowy;
 12. konserwator zabytków ruchomych,
 13. konserwator zabytków nieruchomych,
 14. konserwator zabytkowej zieleni,
 15. archeolog uprawniony,
 16. tłumacz przysięgły;
 17. makler papierów wartościowych;
 18. doradca inwestycyjny;
 19. agent firmy inwestycyjnej;
 20. geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii IX w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu materiałów wybuchowych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań;
 21. geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii X w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej;
 22. geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych;
 23. geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XII w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m;
 24. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 25. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 26. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 27. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 28. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 29. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 30. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 31. kierownik ruchu w zakładach górniczych działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 32. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 33. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 34. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny;
 35. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 36. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 37. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 38. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 39. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 40. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 41. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 42. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 43. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 44. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 45. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 46. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 47. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 48. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 49. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 50. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 51. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 52. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 53. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 54. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 55. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 56. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 57. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 58. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 59. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 60. kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 61. kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 62. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 63. kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 64. kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 65. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 66. osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 67. osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 68. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 69. kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 70. kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 71. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 72. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 73. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 74. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 75. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 76. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 77. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 78. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 79. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 80. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 81. mierniczy górniczy;
 82. geolog górniczy;
 83. geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 84. specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym;
 85. górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 86. wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 87. instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 88. strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
 89. wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
 90. strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 91. wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 92. operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
 93. operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 94. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w podziemnych zakładach górniczych;
 95. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w podziemnych zakładach górniczych;
 96. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych;
 97. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych;
 98. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 99. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 100. spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
 101. spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
 102. spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 103. mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 104. rusznikarz.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama