Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyposażenie stanowiska pracy niepełnosprawnego – refundacja kosztów

Aleksandra Pajewska
Wyposażenie stanowiska pracy niepełnosprawnego – refundacja kosztów. / Fotolia
Wyposażenie stanowiska pracy niepełnosprawnego – refundacja kosztów. / Fotolia
Ustawodawca przewiduje możliwość uzyskania refundacji kosztów odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego. Ważne by koszty zostały odpowiednio udokumentowane i poniesione po zawarciu umowy refundacyjnej. Maksymalna kwota refundacji wynosi około 54 775,8 zł. Jest przyznawana ze środków PFRON.

Zgodnie z zwartą słowniku języka polskiego definicją refundacja oznacza zwrot poniesionych kosztów, wyrównanie, rekompensatę. W przypadku refundacji kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego, zwrotowi podlegają koszty, takie jak: udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna, kwota niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, związana z przedmiotami opodatkowania dotyczącymi wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wniosek

Prawo do zwrotu wskazanych kosztów przysługuje pracodawcy. Jest ono uzależnione od pozostawania w stosunku pracy z niepełnosprawnym przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zatrudnienie musi dotyczyć niepełnosprawnego, zarejestrowanego jako bezrobotny/ poszukujący pracy w urzędzie pracy. Pracodawca w celu otrzymania refundacji zobligowany jest do złożenia stosownego wniosku. Pismo złożyć należy do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. Starosta wniosek kieruje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest od wielu czynników. Należą do nich: potrzeby lokalnego rynku pracy, liczba osób niepełnosprawnych (o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu), koszty wyposażenia stanowiska pracy, wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy, wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Zobacz również: Dofinansowanie za zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Umowa refundacyjna

Podjęcie pozytywnej decyzji skutkuje wezwaniem pracodawcy do negocjacji warunków umowy refundacyjnej. Na negocjacje ustawodawca przewidział 14-dniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania. Umowa pomiędzy starostą a pracodawcą zawierana jest w formie pisemnej. Jest to stosunek prawny dwustronnie zobowiązujący. Po stronie starosty leży obowiązek wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji oraz co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest natomiast poniesienie wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja. Zatrudniający ma na to 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. Pracodawca jest dodatkowo obowiązany do udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty. Ma obowiązek dostarczyć mu kopię umowy o pracę zawartej z niepełnosprawnym, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność oraz zestawienie udokumentowanych kosztów poniesionych na wyposażenie jego stanowiska pracy. Powinno to nastąpić w ciągu 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów. Dokument potwierdzający zakup wyposażenia stanowi np.: faktura, rachunek, dowód zapłaty. Brak przedstawienia zestawienia kosztów oraz dokumentów je potwierdzających powiązane jest z przykrymi konsekwencjami. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, to wówczas umowa wygasa. Pozostałe obowiązki pracodawcy obejmują: informowanie starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, rozliczenie otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie, zwrot: otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, zabezpieczenie zwrotu kwoty refundacji – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Wysokość

Wysokość refundacji, jaką może otrzymać pracodawca, została ograniczona ustawowo. Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi to piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2013 roku wynosiło 3 651,72 zł. Stąd maksymalna kwota refundacji kształtuje się na poziomie 54 775,8 zł. Zwrotu dokonuje starosta ze środków wspomnianego PFRON. Co ważne zwrotowi podlegają wyłącznie koszty poniesione od chwili zawarcia umowy refundacyjnej. Warto więc pamiętać by nie dokonywać żadnych zakupów na poczet wyposażenia stanowiska pracy przeznaczonego dla niepełnosprawnego przed dniem zawarcia umowy ze starostą.

Opinia PIP

Przed dokonaniem refundacji starosta występuje z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o wydanie opinii. Stanowisko dotyczy przystosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozytywną opinię pracodawca przekazuje staroście, który w ciągu 14 dni przekazuje refundację na konto bankowe zatrudniającego. Opinia pozytywna nie wymaga uzasadnienia.

Zwrot refundacji

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego na okres krótszy niż 36 miesięcy skutkuje obowiązkiem zwrotu proporcjonalnej części świadczenia. Pracodawca zobligowany jest do zwrotu 1/36 refundacji za każdy miesiąc brakujący do okresu 36 miesięcznego. Minimalna kwota zwrotu określona jest na poziomie 1/6 refundacji. Następuje to w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy. Konieczność ta nie zachodzi w przypadku zatrudnienia innego niepełnosprawnego.  Na to także ma 3 miesiące.

Polecamy serwis: Pracodawca

Zwrot refundacji następuje również w związku z nie wywiązaniem się z zasadniczych warunków umowy, np. znacznym zmniejszeniem zatrudnienia w zakładzie pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 62, poz. 317; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1542).
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Mieszkanie bez wkładu własnego – dla kogo i czy warto?
  Mieszkanie bez wkładu własnego jest programem umożliwiającym wzięcie kredytu hipotecznego, jak sama nazwa wskazuje, bez konieczności posiadania wkładu własnego. Jakie są jego zasady? Kto może z niego skorzystać i czy w ogóle warto? A także, na co zwrócić uwagę, jeśli rozważamy kredyt z gwarancją wkładu własnego?
  Ukrywanie pedofilii karalne, nawet jeśli nabyto wiedzę o przestępstwie przed lipcem 2017 r. – wyrok SN
  Ukrywanie pedofilii i niezgłoszenie jej do organów ścigania podlega karze. Również wtedy, gdy osoba dowiedziała się o takim czynie pedofilskim przed lipcem 2017 r., czyli terminem zaktualizowania obowiązku denuncjacji - wynika z piątkowej uchwały Sądu Najwyższego.
  Sołtys
  Sołtys jest jednym z organów w sołectwie. Kto wybiera sołtysa? Jakie przepisy regulują kwestie tworzenia sołectw?
  Większe kary za zaśmiecanie. 5 tys. zł. mandatu za zaśmiecanie pól, łąk i lasów
  W lipcu Sejm będzie głosował nad zmianami w przepisach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń za umyślne przestępstwa przeciwko środowisku; zero tolerancji dla tych, którzy niszczą środowisko - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w Studiu PAP w piątek.
  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja wprowadza pierwszy pakiet rozwiązań systemowych, które mają pomóc uchodźcom z Ukrainy zaadaptować się w Polsce.
  Skargi nadzwyczajne RPO dotyczące kredytów frankowych oddalone
  Sąd Najwyższy oddalił skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące kredytów frankowych. Sądy uwzględniły konsumencki status strony powodowej i weryfikowały umowy kredytu pod kątem obecności w nich klauzul abuzywnych.
  Zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią przestaje obowiązywać
  Po 10 miesiącach przestaje obowiązywać zakaz przebywania w 183 miejscowościach w woj. lubelskim i w woj. podlaskim przylegających do granicy z Białorusią. Wstęp jest zabroniony tylko w pasie o szerokości 200 metrów wzdłuż podlaskiego odcinka granicy.
  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny a pozycja konsumentów
  Pozycja prawna i ekonomiczna konsumentów w sporach z deweloperami została wzmocniona, dzięki uruchomieniu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego - oceniają: prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska oraz szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasz Chróstny.
  Inwentaryzacja
  Inwentaryzacja to jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości. Ustawa o rachunkowości określa zasady, metody i terminy inwentaryzacji ale nie wskazuje jej legalnej definicji. W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, w ślad za piśmiennictwem z zakresu rachunkowości można przyjąć, że inwentaryzacja to zespół działań podejmowanych w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów danej jednostki (tj. podmiotu stosującego przepisy ustawy o rachunkowości) na określony dzień (co do zasady na ostatni dzień roku obrotowego).
  Rok obrotowy
  Rok obrotowy, to jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości.
  Błędy medyczne - odpowiedzialność karna pozostaje
  Resort zdrowia ustąpił Ministerstwu Sprawiedliwości w sprawie błędów medycznych – dowiedział się DGP. Będzie możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary zamiast zniesienia odpowiedzialności.
  Podlaskie: Od 1 lipca zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od granicy z Białorusią
  Od 1 lipca do 15 września będzie obowiązywać w Podlaskiem zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy polsko-białoruskiej. SG apeluje o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do poleceń służb. Za złamanie zakazu grozi mandat.
  Nie będzie podwyżki 500+
  Podwyżka świadczenia 500+ była tematem rozważeń w ostatnich tygodniach. Przedstawiciele Rządu nie zajmowali jednak ostatecznego stanowiska w tej kwestii. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zabrała w końcu głos i zaprzeczyła, aby miłałoby ono zwiększone w tym, bądź przyszłym roku.
  Jak nie wydać fortuny podczas urlopu?
  Jak podejść do planowania wczasów, aby nie okazały się one „zabójcze” dla naszego budżetu? Oto wakacyjny poradnik Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).
  Ziobro: przedstawimy projekt cofający likwidację polskiego górnictwa
  Przedstawimy projekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski, który będzie miał na celu odwrócenie decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa - poinformował w środę lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
  Zawarto porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego
  Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PAŻP poinformowali o porozumieniu między agencją a kontrolerami ruchu lotniczego. "Nie grozi nam paraliż polskiego nieba. Wszystkie operacje lotnicze będą miały zapewnioną obstawę ze strony kontrolerów ruchu lotniczego" - zapewnił szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala.
  Kto otrzyma czternastą emeryturę i rentę w 2022 r.?
  Prezydent 27 czerwca podpisał ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Kto otrzyma czternastkę i w jakiej wysokości?
  Wakacje kredytowe 2022 coraz bliżej przyjęcia – w środę zajmie się nimi Senat
  Wakacje kredytowe, będące przedmiotem zainteresowania wielu Polaków, trafią w środę pod obrady Senatu. Jaki będzie kolejny etap zmierzający do ich przyjęcia?
  Dobry start 2022/2023 w pytaniach i odpowiedziach
  Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start? Kiedy otrzymam wsparcie? Czy od świadczenia dobry start jest odprowadzany podatek? Prezentujemy pytania i odpowiedzi przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Klauzule waloryzacyjne do umów - rząd pracuje nad warunkami renegocjacji zamówień publicznych
  Klauzule waloryzacyjne do umów mają umożliwić przedsiębiorcom waloryzację zamówień publicznych. Chodzi m.in. o wzrost cen materiałów i surowców.
  Ugoda kredytobiorcy (frankowicza) z bankiem - opłacalność
  Liczni kredytobiorcy, którzy mają tzw. kredyt frankowy, kredyt odnoszony do euro czy dolara amerykańskiego - obawiają się postępowania sądowego przeciwko bankowi. W związku z tym liczą na propozycje ugodowe ze strony banków. Czy słuszne są te obawy i czy warto zawierać ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?
  Oskarżenia o molestowanie seksualne nieletniego a sprawa o rozwód
  Oskarżenia o molestowanie seksualne małoletnich dzieci są oskarżeniami o ogromnym ciężarze gatunkowym, które mają bezpośredni wpływ na toczące się postępowanie rozwodowe i podejmowane w nim decyzje procesowe.
  Kiedy składać wniosek o "Dobry Start” w 2022 r.?
  Wnioski o "Dobry Start" na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od piątku 1 lipca 2022 r. Świadczenie przyznaje ZUS.
  Alimenty. Rząd szykuje nowelizację KRO. Co się dokładnie zmieni?
  Coraz częściej pojawiają się informacje, że w polskim systemie prawnym dojdzie do zmian dotyczących uproszczania alimentów, w tym wprowadzenia instytucji tzw. alimentów natychmiastowych.
  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. rodzic będzie mógł złożyć wniosek o "Dobry start". Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, iż każdego roku z programu korzysta ok. 4,4 mln dzieci.