| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Kara umowna w umowie o dzieło

Kara umowna w umowie o dzieło

Czy w umowie o dzieło można zastrzec karę umowną? w jaki sposób ją zapisać?

Kara umowna

W każdej umowie, w której zobowiązanie jest niepieniężne, np. w umowie o dzieło czy też zlecenia można zastrzec karę umowną. Kara umowna została uregulowana w przepisach art. 483-485 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 483 § 1 można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Ponadto należy podkreślić, że w myśl art. 484 § 1 w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

W § 2 w/w art. ustawodawca wprowadził możliwość redukcji kary umownej, i tak jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Przykład zastrzeżenia karty umownej w umowie

  • W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ......................................... % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
  • W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości .......................................... % wartości nie wykonanego dzieła.
  • W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

Nie można żądać odszkodowania przewyższającego wysokości zastrzeżonej karty, chyba że strony postanowią inaczej.

Dlatego warto w umowie zawrzeć np. zapis : Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną lub Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość określonej kary umownej, stronie należy się także odszkodowanie przewyższające karę umowną.

Warto również zaznaczyć, że jeżeli przepis szczególny stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego dłużnik, nawet bez umownego zastrzeżenia, obowiązany jest zapłacić wierzycielowi określoną sumę, stosuje się odpowiednio przepisy o karze umownej (art. 485 Kodeksu cywilnego)

Zobacz również serwis: Praca

Podstawa prawna

Art. 483-485 Kodeksu cywilnego

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »