Kategorie

Przestój ekonomiczny jako środek ochrony miejsc pracy

Patrycja Dados
Przestój ekonomiczny jako środek ochrony miejsc pracy / Fot. Fotolia
Fotolia
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z dnia 11 października 2013 r. weszła w życie 21 listopada. Zastąpiła ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ustawa ta określa zasady przyznawania i wypłaty świadczeń finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kto jest uprawniony do otrzymania pomocy?

Przedsiębiorcy spełniający określone w ustawie warunki, po wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, mają możliwość otrzymania dofinansowania na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Dofinansowanie to nazwane zostało świadczeniem na rzecz ochrony miejsc pracy i co najistotniejsze, stanowi pomoc de minimis – pomoc bezzwrotną. Przyznawane jest na wniosek.

Pracodawcy, którzy uprawnieni są do skorzystania z rozwiązań nowej ustawy, to przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług w wysokości co najmniej 15 %. Procent liczony jest jako stosunek obrotów z 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku i obrotów z okresu analogicznego, tylko 12 miesięcy wcześniej.

Warunki otrzymania pomocy

Reklama

Podstawą do otrzymania świadczenia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o przyznanie świadczeń. Organem rozpatrującym wniosek jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń. Marszałek województwa ocenia poprawność i kompletność złożonej dokumentacji. Po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki do otrzymania świadczenia, w przeciągu 7 dni występuje do dysponenta Funduszu o przyznanie limitu wydatków na wypłatę świadczeń finansowanych z Funduszu. Po uzyskaniu limitu w terminie 7 dni zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń.

Warunkiem przyznania świadczeń z Funduszu jest wprowadzenie u danego przedsiębiorcy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Ustawa definiuje oba pojęcia i określa sposób ustalania warunków wykonywania pracy w tym czasie. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli takie nie działają - z przedstawicielami pracowników.

Zobacz również: Ochrona miejsc pracy - rozwiązania

Co przysługuje pracownikowi?

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym przysługuje wynagrodzenie ze środków przedsiębiorcy oraz finansowane ze środków Funduszu świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego, do wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych. Ich łączna wysokość musi wynieść co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

W sytuacji wprowadzenia przez przedsiębiorcę obniżonego wymiaru czasu pracy, obniża się także wynagrodzenie pracownika. Pracodawca nie musi wprowadzać wtedy wypowiedzenia zmieniającego, ponieważ przepisy ustawy przewidują świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. Przy ustalaniu świadczeń obowiązują analogiczne zasady, jak w przypadku przestoju ekonomicznego.

Ponadto w obu przypadkach, przedsiębiorcy przysługują z Funduszu środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, po otrzymaniu świadczenia, jest zobligowany do niezwłocznego wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Niewywiązanie się z umowy jest równoznaczne z koniecznością zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami. Naruszenie postanowień umowy to np.: wykorzystanie środków niezgodnie z umową, zwolnienie pracownika z przyczyn go niedotyczących, a także niedopuszczenie marszałka województwa do przeprowadzenia kontroli.

Dofinansowywanie szkoleń pracowników

Reklama

Dodatkowo, jeżeli w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń, pracownik podejmie szkolenie, pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów szkoleń. Szkolenie powinno być uzasadnione obecnymi albo przyszłymi potrzebami pracodawcy. Środki pochodzą z Funduszu Pracy, a złożony przez przedsiębiorcę wniosek rozpatruje starosta.

Celem nowej ustawy jest ochrona pracodawców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Częściowe dopłaty do wynagrodzeń przyczynią się do utrzymania poziomu zatrudnienia i polepszenia sytuacji finansowej pracodawcy. Maksymalny czas wypłaty świadczeń to 6 miesięcy.

Polecamy serwis: Praca

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

  Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

  Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

  Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

  Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

  Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

  „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

  Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

  Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

  Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

  Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

  Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

  Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

  Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

  Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

  Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

  Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

  Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

  Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

  Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.