| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Kiedy nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną?

Kiedy nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną?

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewywiązywanie się z nałożonych na nich przez Kartę Nauczyciela obowiązków.

Odpowiedzialność w tym trybie ponoszą wszyscy nauczyciele - zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych bez względu na staż pracy, stopień awansu zawodowego czy podstawę i wymiar zatrudnienia.

Uchybienie godności zawodu nauczyciela

Karta Nauczyciela nie wymienia katalogu czynów, jakie mogą zostać zakwalifikowane jako uchybienie godności zawodu nauczyciela. Jest to kwestia ocenna. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z art. 9 tej ustawy, aby zajmować stanowisko nauczyciela oprócz spełnienia wymogów takich jak posiadanie niezbędnego wykształcenia dana osoba musi także przestrzegać podstawowych zasad moralnych. Naruszenie godności zawodu nauczyciela nie musi się więc wiązać z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, można za nie uznać także naruszanie etyki w życiu prywatnym np. oszustwo, pedofilia czy też stosowanie przemocy.

Niedopełnienie obowiązków

Zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

Naruszenie powyższych obowiązków, a więc np. narażenie uczniów na utratę zdrowia lub życia może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Co grozi nauczycielowi?

Za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub wymienionym wyżej obowiązkom komisja dyscyplinarna może wymierzyć bardzo dotkliwe kary, w tym nawet dożywotnie wydalenie z zawodu nauczyciela. W wyroku z dnia 7 września 1995 r., (sygn. akt I PO 6/95) Sąd Najwyższy stwierdził, że „kara wydalenia z zawodu nauczyciela jest uzasadniona, gdy jest odpowiednia do stopnia społecznego niebezpieczeństwa występku dyscyplinarnego nauczyciela oraz gdy jej zastosowanie jest niezbędne z uwagi na brak gwarancji i pozytywnej prognozy, iż występki tego typu - godzące bezpośrednio w interesy młodzieży oraz całego systemu szkolnego - nie będą w przyszłości popełnione przez tego nauczyciela”.

Inne możliwe kary dyscyplinarne wymienione w art. 76 Karty Nauczyciela to: nagana z ostrzeżeniem; zwolnienie z pracy albo zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »