Kategorie

Zmiany w związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w związkach zawodowych wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. Prawo do zrzeszania się w ramach związku zawodowego uzyskają osoby samozatrudnione oraz pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Dzięki nowym przepisom związkowcem zostanie np. osoba na zleceniu i tym samym otrzyma szczególną ochronę przed wypowiedzeniem umowy. Co jeszcze zmieni się w 2019 roku? /fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Zmiany w związkach zawodowych wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. Prawo do zrzeszania się w ramach związku zawodowego uzyskają osoby samozatrudnione oraz pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Dzięki nowym przepisom związkowcem zostanie np. osoba na zleceniu i tym samym otrzyma szczególną ochronę przed wypowiedzeniem umowy. Co jeszcze zmieni się w 2019 roku?

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw - monitoring prawa pracy

Autor ustawy: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Aktualny etap legislacyjny: ustawa została uchwalona 5 lipca 2018 r.

Opis ustawy:

Reklama

Uchwalone przepisy miały stanowić przede wszystkim realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., który rozszerza prawo koalicji związkowej na osoby samozatrudnione oraz pracujące na umowach cywilnoprawnych. Jednak ostateczne rozwiązania zawarte w nowelizacji idą znacznie dalej. Sama definicja osoby wykonującej pracę zarobkową, której przyznano prawo koalicji budzi kontrowersje. Zgodnie z nowymi przepisami taką osobą jest: „pracownik lub osoba świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy”.

Takie osoby uzyskają identyczne uprawnienia związkowe jak pracownicy, w tym szczególną ochronę przed wypowiedzeniem, prawo do płatnych oddelegowań związkowych oraz negocjowania aktów wewnątrzzakładowych, co jest uznawane za zbyt daleko idące.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Co istotne, ustawodawca zrezygnował z wcześniejszej propozycji dotyczącej kryterium ekonomicznego i pozostawił jedynie wymóg 6-miesięcznego stażu, jako warunkującego uzyskanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej. Ponadto nowe przepisy zakładają podwyższenie kryteriów reprezentatywności związkowej na poziomie zakładowym.

Przewidują też rozwiązanie, zgodnie z którym przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w związku zawodowym, osoba należąca do kilku związków będzie wliczana tylko do jednego z nich.

Nowelizacja wprowadza również procedurę weryfikacji przez sąd liczebności związku zawodowego.

Proces legislacyjny:

Prace w parlamencie rozpoczęły się jeszcze w październiku 2017 r. Po zakończeniu etapu sejmowego na początku lipca 2018 r. prowadzone były prace w komisjach senackich. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zostało przyjęte 3 lipca, a 5 lipca rozpatrzono je na posiedzeniu Sejmu. Zaproponowano w nim liczne poprawki zgłoszone przez partię rządzącą. Dotyczyły one nieznacznej modyfikacji definicji osoby wykonującej pracę zarobkową oraz rozszerzenia definicji pracodawcy na wszelkie inne podmioty zatrudniające osoby niebędące pracownikami.

W konsekwencji tych zmian nowelizacji uległa również ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W jej efekcie reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców będą musiały spełnić kryteria określone w definicjach sformułowanych na gruncie nowych przepisów. W Senacie dodano jeszcze jedną poprawkę, której celem było precyzyjne określenie daty wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji. Zgodnie z intencją wnioskodawców przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Należy zaznaczyć, że żadne z propozycji zgłaszanych przez stronę pracodawców nie zostały uwzględnione w toku prac parlamentarnych.

Wpływ na pracodawców i rynek pracy:

Reklama

Nowelizacja będzie miała niezwykle istotne znaczenie dla wszystkich pracodawców (w rozumieniu nowej definicji), a także osób samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Prawo koalicji zostanie przyznane ponad 3 mln osób, co jak twierdzi ustawodawca, może zwiększyć poziom uzwiązkowienia w naszym kraju i poprawić sytuację osób pracujących na innej podstawie niż umowa o pracę.

Jeśli chodzi natomiast o pracodawców, to dla nich konsekwencją nowej regulacji będzie wzrost obowiązków, a co za tym idzie - kosztów  (będą musieli zapewnić nowym organizacjom związkowym m.in. odpowiednie warunki lokalowo-techniczne i etaty związkowe).

Kolejną kwestią mającą wpływ na pracodawców i rynek pracy jest zagwarantowanie związkowcom, będącym osobami samozatrudnionymi i pracującym na umowach cywilnoprawnych, prawa do ochrony przed wypowiedzeniem. W istotny sposób utrudni to zarządzanie kadrami i może wręcz zostać uznane za niezgodne z zasadą swobody umów. Istnieje też ryzyko, że prawo do ochrony będzie nadużywane, a organizacje związkowe będą tworzone jedynie w celu uzyskania ochrony przed zwolnieniem. Ponadto nowopowstające związki zawodowe mogą mieć sprzeczne interesy, co tylko utrudni prowadzenie dialogu w zakładach pracy i może wprowadzić chaos w firmach.

Autorzy Raportu:

Eksperci Sieci monitoringu prawa Pracodawców RP:

Łukasz Czucharski

Piotr Wołejko

Wioletta Żukowska-Czaplicka

Źródło: Pracodawcy RP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.