| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

Czy jest możliwe mimo ochrony uprawnień związanych z rodzicielstwem? W pewnych sytuacjach, tak.

Pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym można wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - takie stanowisko znajduje się w wykładni przepisu art. 5 i 10 ustawy  z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), dalej w skrócie u.z.g. w związku z przepisami art. 1861 § 1 zd. 2 k.p.

W uchwale z dnia 15 lutego 2006 r., (sygn. akt  II PZP 13/05, niepubl.) Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy u.z.g. mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego, także w sytuacji gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zd. 2 k.p., a więc gdy nie dochodzi do likwidacji lub upadłości pracodawcy. Podkreślić należy, iż jest to orzeczenie wydane już w oparciu o aktualny stan prawny, tj. przepis art. 1861 k.p. dodany przez ustawę z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.2003.213.2081).

Do pracowników przebywających na urlopie wychowawczym odnosi się zdaniem Sądu Najwyższego przepis art. 10 ust. 2 u.z.g., który odsyła do art. 10 ust. 1 oraz do odrębnych przepisów o szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę w stosunku do pracowników wobec których dopuszczalne jest wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia (art. 1861 k.p. oraz art. 5 ust. 3-7 u.z.g).

Zobacz także: Rozwiązanie umowy o pracę - vademecum

W związku z odesłaniem w art. 10 ust. 2 u.z.g. do art. 5 ust. 3-7 u.z.g Sąd Najwyższy dokonał wykładni pojęcia „urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące”, zawartego w art. 5 ust. 3 u.z.g. Sąd Najwyższy stwierdził, iż „przy przyjętej interpretacji pojęcia urlopu pracowniczego, o którym mowa w art. 41 k.p., przepis ten nie dotyczy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego. Do pracowników tych odnosi się natomiast przepis art. 10 ust. 2, według którego w przypadku określonym w ust. 1 pracodawca może rozwiązać stosunki pracy, w drodze wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. (…) Przepis art. 186  1 k.p., który nie został wyraźnie wymieniony, należy niewątpliwie do kategorii przepisów odrębnych, dotyczących szczególnej ochrony przed zwolnieniem, których nie stosuje się przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia.” 
Zatem również w przypadku zwolnień indywidualnych możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym.

Polecamy także: Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »