Kategorie

Urlop bezpłatny 2020 – wniosek, termin, podstawa prawna

Emilia Panufnik
Urlop bezpłatny 2020 – wniosek, termin, podstawa prawna. Pobierz wzór wniosku o urlop bezpłatny. / fot. Shutterstock
Urlop bezpłatny w 2020 r. można uzyskać na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. Jaka jest podstawa prawna do ubiegania się o urlop bezpłatny? Kiedy złożyć wniosek? Ile czasu może trwać taki urlop?

Urlop bezpłatny – podstawa prawna

Podstawą prawną do ubiegania się o urlop bezpłatny jest art. 174 Kodeksu pracy. Zgodnie z regulacją kodeksową pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego pisemny wniosek. Słowo „może” wskazuje na brak obowiązku przychylenia się do prośby pracownika. Oznacza więc to, że sam wniosek przedłożony pracodawcy nie uprawnia do udania się na urlop. Niezbędna jest zgoda pracodawcy. Zaprzestanie wykonywania pracy bez zgody pracodawcy może stanowić poważne naruszenie obowiązków pracowniczych i co za tym idzie podstawę do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy.

Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD

Termin złożenia wniosku

Ustawodawca nie określił terminu, w jakim powinien być złożony wniosek o urlop bezpłatny. Nie należy jednak zwlekać z tym do ostatniej chwili, gdyż pracodawca ma możliwość odmowy udzielania urlopu. Warto więc uprzedzić go odpowiednio wcześnie, aby miał czas na zorganizowanie pracy pod nieobecność pracownika. Powodem decyzji odmownej mogą być właśnie względy organizacyjne. Kodeks pracy podobnie jak nie określa terminu złożenia wniosku, nie określa także terminu na odpowiedź od pracodawcy. Wydaje się, że powinna ona nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Wniosek o urlop bezpłatny

Przepisy nie określają jak ma wyglądać wniosek o urlop bezpłatny. Twierdzi się jednak, że powinien zawierać takie elementy jak:

 • określenie wnioskodawcy,
 • określenie pracodawcy,
 • oznaczenie miejscowości i daty sporządzenia wniosku,
 • dokładne wskazanie w prośbie na urlop bezpłatny,
 • dokładne wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu,
 • ewentualnie uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis pracownika.

Pracownik nie musi podawać powodu chęci skorzystania z urlopu bezpłatnego. Należy jednak rozważyć czy uzasadnienie prośby o urlop bezpłatny nie wpłynie pozytywnie na decyzję pracodawcy. Jeśli tak, warto wyjaśnić na zakończenie, dlaczego wnioskodawca chciałby skorzystać z tego urlopu.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU O URLOP BEZPŁATNY >>>

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego - wzór

Często wykorzystuje się go w sytuacjach takich jak:

 • długi wyjazd z kraju bądź tymczasowa przeprowadzka do innego miasta znacznie oddalonego od miejsca pracy,
 • konieczność przygotowywania się do egzaminu np. na zakończenie aplikacji adwokackiej, radcowskiej czy notarialnej,
 • poświęcenie się przez jakiś czas innej działalności niedającej pogodzić się z pracą (np. wolontariat),
 • wykorzystanie już pełnej puli urlopu wypoczynkowego.

Brak wynagrodzenia

Omawiany urlop jest nazwany bezpłatnym, ponieważ w czasie przebywania na tym urlopie pracownik nie otrzymuje żadnych pieniędzy, ani wynagrodzenia za pracę, ani zasiłku. Wiąże się to z tym, że na czas urlopu bezpłatnego ulegają zawieszeniu wszystkie prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

Czas urlopu bezpłatnego

Kodeks pracy nie wskazuje minimalnego ani maksymalnego wymiaru urlopu bezpłatnego. Może więc być udzielany np. na miesiąc, rok, a nawet kilka lat. Jedyną wskazówką dotyczącą terminu jest możliwość przewidzenia przez strony dopuszczalności odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn tylko w przypadku udzielenia urlopu dłuższego niż 3 miesiące. Jeśli więc urlop trwa 3 miesiące bądź krócej, pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika powrotu do pracy. Przy urlopie powyżej 3 miesięcy odwołanie z urlopu będzie możliwe, gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 1. Uzasadniają to ważne powody,
 2. Strony uzgodniły wcześniej taką możliwość.

Czas urlopu bezpłatnego nie wlicza się do czasu pracy, od którego liczone są uprawnienia pracownicze.

Wyjątek stanowi sytuacja wykonywania pracy u innego pracodawcy w czasie przebywania na urlopie bezpłatnym za uprzednim porozumieniem się dwóch pracodawców (art. 1741 Kodeksu pracy). Na taką pracę pracownik musi wyrazić zgodę. Dokonuje tego na piśmie. Okres pracy u drugiego pracodawcy wlicza się do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.