| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Dowody > Procedura odwołania biegłego

Procedura odwołania biegłego

Zgodnie z treścią przepisu art. 193 Kodeksu postępowania karnego, biegłego (lub biegłych) powołuje się wówczas gdy w sprawie konieczne jest stwierdzenie okoliczności wymagających wiadomości specjalnych. Powołanie biegłego może nastąpić na wniosek strony lub nastąpić wskutek postanowienia sądu wydanego z urzędu. Opinia może być udzielona pisemnie lub ustnie.

Przeprowadzenie dowodu z treści opinii biegłego nie jest czynnością dowodową przeprowadzaną powszechnie tj. w każdym procesie karnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 193 Kodeksu postępowania karnego, biegłego (lub biegłych) powołuje się wówczas gdy w sprawie konieczne jest stwierdzenie okoliczności wymagających wiadomości specjalnych. Przykładowo takimi okolicznościami może być dokonanie wyceny danej rzeczy przez biegłego rzeczoznawcę, przeprowadzenie specjalistycznego badania lekarskiego (np. z zakresu neurochirurgi czy kardiologii) czy też dokonanie rekonstrukcji wypadku przez biegłego specjalistę z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Należy dodatkowo wskazać, iż wskazane wiadomości specjalne nie mogą dotyczyć prawa ani jego wykładni (bowiem z założenia sąd zna je z urzędu).

Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego może nastąpić albo na wniosek stron (na przykład pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, obrońcy oskarżonego) lub z urzędu wskutek samodzielnej decyzji sądu (lub prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego). Z formalnego punktu widzenia istotne jest aby decyzja o powołaniu biegłego w sprawie nastąpiła w formie postanowienia sądu. W przeciwnym wypadku zeznania świadka nawet jeśli posiada on wiedzę specjalną (np. jest profesorem medycyny) nie mają charakteru wypowiedzi biegłego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 194 KPK wskazane postanowienie powinno zawierać 3 niezbędne elementy:

1) imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a w wypadku opinii instytucji, w razie potrzeby, specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy

2) przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem pytań szczegółowych

3) termin dostarczenia opinii.

W opisanym powyżej postanowieniu sąd musi dodatkowo wskazać czy dana opinia ma być udzielona pisemnie czy ustnie, oraz czy ma ją przeprowadzić jeden czy wielu biegłych. W przypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności, sąd musi zdecydować o tym, czy mają oni przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną wspólną opinię, czy opinie odrębne, rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych

Biegłym w sprawie może być osoba wpisana na listę biegłych prowadzoną przez sądy okręgowe lub może to być osoba spoza tej listy, jeżeli jest bezsporne i udokumentowane iż posiada ona wiedzę specjalistyczną na dany temat. Dodatkowo należy zauważyć, iż o wydanie opinii w sprawie można zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej.

Zobacz również serwis: Kodeks karny

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »