| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Dodatki do renty > Dodatek za tajne nauczanie do emerytury lub renty

Dodatek za tajne nauczanie do emerytury lub renty

Dodatek za tajne nauczanie to świadczenie powiększające wysokość emerytury lub renty. Przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie. Ile dodatek za tajne nauczanie wynosi od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.?

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie to specjalny dodatek do emerytury lub renty zwiększający comiesięczną wysokość świadczenia emerytalno-rentowego. Przysługuje emerytowi lub renciście, który podczas okupacji potajemnie nauczał.

Dodatek za tajne nauczanie został uregulowany ustawą Karta Nauczyciela. W świetle art. 80 ust. 1 ustawy dodatkowe świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, nauczycielom, którzy przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Polecamy: RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Wniosek o dodatek za tajne nauczanie

Otrzymanie dodatku do emerytury lub renty następują na podstawie wniosku złożonego przez samego zainteresowanego do ZUS wraz z zaświadczeniem właściwego kuratorium oświaty. Najlepiej zrobić to bezzwłocznie po otrzymaniu stosownego zaświadczenia, ponieważ wnioskowanie o dodatkowe świadczenia w późniejszych miesiącach powoduje przyznanie dodatku od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć w dowolnej jednostce ZUS pisemnie bądź ustnie do protokołu. Przewiduje się możliwość wysłania w tym celu pełnomocnika. Co więcej można wnioskować o dodatek za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego. Decyzję w sprawie wydaje jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.

ZUS nie dysponuje gotowym formularzem wniosku o dodatek za tajne nauczanie. Świadczenia te występują bardzo sporadycznie, dlatego nie opracowano specjalnego wniosku. Należy więc napisać go odręcznie.

Osobie uprawnionej do dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego przysługuje tylko jeden ze wskazanych dodatków. Sama wybiera, który.

Wysokość dodatku za tajne nauczanie

Wysokość dodatku za tajne nauczanie ulega zmianie z dniem 1 marca każdego roku kalendarzowego. Kwotę dodatku ogłasza Prezes ZUS co najmniej na 12 dni roboczych przed terminem waloryzacji. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. dodatek za tajne nauczanie wynosi 222,01 zł. Dokładnie taka sama kwota przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego i dodatku kombatanckiego. Dodatek za tajne nauczanie nie podlega opodatkowaniu. Emeryt lub rencista w całości otrzyma tę kwotę na konto bankowe lub do ręki za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 967)

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 276)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Monitor Polski rok 2019 poz. 202)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »