Kategorie

Rozwód w 2019 r. - planowane zmiany

Wioleta Matela-Marszałek
Rozwód./ Fot. Fotolia
Planowane na 2019 r. zmiany, dotyczące rozwodów, będą zmierzały do pojednania małżonków. Pojawi się rodzinne postępowanie informacyjne. Kogo będą dotyczyły nowe przepisy? Co zmieni się w zakresie opłat?

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw zawiera ważne zmiany w zakresie rozwodów i separacji. Ważną rolę odegra mediacja, której celem będzie pojednanie małżonków. Możliwość orzeczenia o opiece naprzemiennej będzie wynikała wprost z przepisów.

Projektowana nowelizacja jest obecnie na etapie opiniowania. Przepisy, dotyczące rozwodów mają obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Sprawy rozwód i o separacje, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą rozpatrywane według „starych” zasad.

Polecamy serwis: Rozwody

Rodzinne postępowanie informacyjne

Rozwód i separację będzie poprzedzało rodzinne postępowanie informacyjne.

Reklama

Celem takiego postępowania ma być pojednanie małżonków, a w braku możliwości takiego pojednania – wypracowanie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach rodziców z dziećmi oraz wysokości, w jakiej każdy z małżonków będzie obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Postępowania – za zgodą stron – będzie mogło obejmować również wypracowanie porozumienia w zakresie spornych kwestii dotyczących spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Rodzinne postępowanie informacyjne jest przewidziane jedynie dla małżeństw posiadających wspólne małoletnie dzieci. Nie będzie jednak przeprowadzane, jeżeli jeden z małżonków został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka, chyba że pokrzywdzony małżonek złoży wniosek o przeprowadzenie postępowania.

Czynności w rodzinnym postępowaniu informacyjnym ma przeprowadzać sąd bez udziału ławników. Będzie to sąd okręgowy właściwy w sprawach o rozwód i o separację.

W trakcie trwającego miesiąc rodzinnego postępowania informacyjnego małżonkowie powinni wyjaśnić sobie problemy i dojść do porozumienia w kwestiach, dotyczących dzieci.

Małżonkowie zostaną pouczeni o skutkach społecznych rozpadu małżeństwa, w szczególności dla małoletnich dzieci.

Wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego będzie wolny od opłat

Pozew o rozwód lub o separację, do którego nie dołączono odpisu o umorzeniu rodzinnego postępowania informacyjnego sąd potraktuje jako wniosek o wszczęcie tego postępowania.

Po złożeniu wniosku o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego sąd zarządzi:

- wezwanie stron do udziału w posiedzeniu informacyjnym;

- przeprowadzenie mediacji rodzinnej;

- wyznaczenie mediatora.

Posiedzenie informacyjne ma być obowiązkowe, natomiast mediacja nieobowiązkowa. W toku posiedzenia informacyjnego strony będą musiały potwierdzić mediatorowi osobiste zapoznanie się z pouczeniem o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa.

Mediacja rodzinna powinna trwać jeden miesiąc

Na zgodny wniosek stron sąd będzie mógł przedłużyć ją o czas określony nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.

W przypadku zawarcia ugody w rodzinnym postępowaniu informacyjnym, postępowanie dowodowe można będzie ograniczyć jedynie do ustalenia przesłanki trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zawieszenie postępowania rozwodowego ma być możliwe w każdym przypadku, gdy będą istniały widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego. Obecnie istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia procesu.

Projektowane przepisy mają uniemożliwiać wszczęcie odrębnych spraw o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty oraz w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi w trakcie trwania rodzinnego postępowania informacyjnego.

Piecza naprzemienna w wyroku rozwodowym

Możliwość orzekania przez sądy o pieczy naprzemiennej w wyroku rozwodowym ma zostać wprost wskazana w ustawie. W pierwszej kolejności o sposobie wykonywania tej władzy będą decydowali rodzice. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnie sąd.

Sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, iż dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.

Możliwe będzie także powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Opłaty i koszty

Zwrot połowy opłaty będzie możliwy w razie orzeczenia o separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. Nie będzie możliwe – tak jak dotychczas – uzyskanie takiego zwrotu w przypadku spraw o rozwód.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2016 r. sądy wydały 37 288 orzeczeń rozwodowych, dotyczących małżeństw posiadających wspólne małoletnie dzieci.

Polecamy serwis: Rozwody

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.