| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Zamówienia publiczne: kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Zamówienia publiczne: kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to często jeden z istotnych wymogów przy zamówieniach publicznych. W jaki sposób wnieść takie zabezpieczenie i jakie są konsekwencje jego niewniesienia przez wykonawcę?

Jeżeli zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne żąda wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy, wykonawca wnosi je w jednej z form przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy.

Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w pieniądzu, to dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia (np. gwarancja bankowa) powinien zostać wręczony zamawiającemu najpóźniej przy podpisaniu umowy.

Niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy we wskazanym terminie oznacza, że wniesione przez wykonawcę wadium przepada. Dodatkowo, zgodnie z art. 94 ust. 3, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy.

Zobacz serwis: Sprawy gospodarcze

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, zaś zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracane nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Umowa może przewidywać krótsze terminy zwrotu zabezpieczenia.

POBIERZ WZÓR: Umowa gwarancji bankowej

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK