Kategorie

Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (e-BTE)

Monika Sawarska
Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).
Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (e-BTE)/ Fot. Fotolia
Fotolia
Plany wprowadzenia elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego (e-BTE) to jeden z pomysłów na usprawnienie procesu dochodzenia wierzytelności bankowych. Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną?

Po wprowadzeniu elektronicznego postępowania upominawczego pojawił się kolejny pomysł na informatyzację w sądach, której celem ma być odciążenie sądów i przyspieszenie postępowania sądowego, tym razem w zakresie dochodzenia wierzytelności przez banki. W ten sposób powstał projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – czyli projekt wprowadzenia elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego (tzw. e-BTE). 6 sierpnia 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu, natomiast 12 września 2014 r. odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu.

Zobacz również: Kalkulator odsetek ustawowych

Elektroniczny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Nowelizacja przewiduje informatyzację postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. W związku z tym konieczna jest zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa bankowego. Zgodnie z projektowanymi zmianami wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu będzie mógł być złożony wyłącznie drogą elektroniczną, a następnie również postanowienie sądu będzie wydawane w postaci elektronicznej. Projektowany przepis art. 7812 § 1 k.p.c. przewiduje, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności może być złożony wyłącznie w postaci elektronicznej. Wniosek może dotyczyć również tylko jednego bankowego tytułu egzekucyjnego (proponowany art. 7812 § 2 k.p.c.). Ta ostatnia propozycja ma na celu usprawnienie działania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie, aczkolwiek w środowisku bankowym budzi już kontrowersje, powstała bowiem obawa, że procedura ta będzie bardzo pracochłonna.

Art. 7812

§ 1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w postaci elektronicznej składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, może dotyczyć tylko jednego bankowego tytułu egzekucyjnego.
§ 3. Czynności sądu, przewodniczącego lub referendarza sądowego są utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

e-BTE

Pozostałe zmiany, których celem jest wprowadzenie e-BTE  zostaną zamieszczone w ustawie – Prawo bankowe. Zgodnie z projektem dodany ma być art. 96 ust. 1a, który będzie stanowił, że bankowe tytuły egzekucyjne są utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym i opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Ponadto proponuje się zmianę przepisu art. 97 przez dodanie ust. 2 zgodnie z którym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji składa się na formularzu w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Dokumenty w postaci elektronicznej są uregulowane w przepisie art. 7 ustawy – Prawo bankowe oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie. W art. 96 ust. 4 (nowo dodanym) przewidziano upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości, aby w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określił w drodze rozporządzenia strukturę bankowego tytułu egzekucyjnego oraz formularza oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Jak wyegzekwować dług?

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Powołanie e-sądów

Zgodnie z założeniem Ministerstwa Sprawiedliwości ma zostać powołanych 11 e-sądów (na obszarze każdej apelacji), jako wydziałów cywilnych sądu rejonowego z właściwością miejscową dla dłużnika (np. SR w Elblągu dla SA w Łodzi i AS w Warszawie; SR w Krośnie dla SA w Krakowie; SR w Raciborzu dla SA w Katowicach).

Zajęcie rachunku bankowego

e-BTE a odsetki zmienne

Zgodnie z planowanymi zmianami do wniosku o nadanie klauzuli będzie dołączany bankowy tytuł egzekucyjny wraz z poświadczonymi elektronicznie przez wnioskodawcę odpisami dokumentów. Proponuje się również jednoznaczne unormowanie sposobu wyrażenia odsetek zmiennych w bankowym tytule egzekucyjnym (art. 96 ust. 2), których sposób naliczania budził wątpliwości. Odsetki zmienne będą określane wyłącznie na podstawie stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego albo stopy procentowej pochodzącej z innego, równorzędnego i publicznie dostępnego źródła. Projektuje się też przepis wskazujący, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji powinno określać kwotę zadłużenia, do której dłużnik poddaje się egzekucji, a nie kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny (art. 97 ust. 3).

Eliminacja tradycyjnego BTE

Reklama

Jeśli chodzi o bankowe tytuły egzekucyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów będą one zaopatrywane w klauzule wykonalności na dotychczasowych zasadach. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika bankowym tytułom egzekucyjnym stwierdzającym roszczenie, które powstało przed dniem 20 stycznia 2005 r., również będzie dokonywane według przepisów dotychczasowych. Z chwilą jednak wejścia w życie przepisów, tradycyjne bankowe tytuły egzekucyjne mają być zupełnie wyeliminowane.

Na marginesie należy wspomnieć, że w Sejmie obecnie znajduje się również drugi projekt dotyczący zmian w bankowym tytule egzekucyjnym, który pozostaje w sprzeczności z omówionym projektem.

Polecamy serwis: Konsument i umowy

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do którego sądu kościelnego należy złożyć apelację?

  Strona od wyroku sądu I instancji w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ma prawo złożyć apelację. Jaki sąd kościelny będzie właściwy?

  Szczepienie a RODO. Nie można żądać informacji o zaszczepieniu

  Szczepienie a RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu.

  Plany wakacyjne Polaków [BADANIE]

  Większość Polaków wyjedzie na urlop. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Gdzie chcemy spędzić wakacje?

  Wyzysk - zmiany w kodeksie cywilnym

  Główne zmiany kodeksu cywilnego, zatwierdzone przez Radę Ministrów, zakładają łatwiejsze podważenie nieuczciwych umów i trudniejsze przerwanie biegu przedawnienia przez wierzyciela.

  Kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen - zmiany

  Zmienią się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Od kiedy?

  Rodzina wielodzietna – ile dzieci?

  Ile dzieci liczy rodzina wielodzietna? W jakich przepisach można znaleźć definicje i formy wsparcia rodzin wielodzietnych?

  Rosną długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości

  Z danych BIG InfoMonitor wynika, iż długi wobec wymiaru sprawiedliwości najczęściej dotyczą grzywien i kosztów sądowych.

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów Kodeku cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

  Wniosek o "Dobry start" - pomoc w wybranych placówkach

  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć tylko elektronicznie. Rodzice otrzymają pomoc w niektórych placówkach ZUS, KRUS i Poczty Polskiej.

  Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

  Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

  Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

  Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

  Prawa autorskie - odpowiedzialność operatorów platform internetowych

  Prawa autorskie. W obecnym stanie prawa UE operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim, bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Niemniej jednak owi operatorzy dokonują tej czynności z naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli przyczyniają się – w inny sposób niż samo udostępnienie tych platform – do publicznego udostępniania takich treści. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18, YouTube i C-683/18, Cyando.

  Nowelizacja procedur karnych w okresie pandemii

  22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca procedur karnych w okresie pandemii. Zmiany dotyczą m.in. liczebności składów orzekających.

  Spis powszechny 2021- wywiady bezpośrednie od 23 czerwca

  Wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym rachmistrzowie rozpoczną 23 czerwca 2021 r. Jak można sprawdzić tożsamość rachmistrza?

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.