| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Kto może żądać ujawnienia tajemnicy bankowej?

Kto może żądać ujawnienia tajemnicy bankowej?

Tajemnica bankowa jest dobrem osobistym każdego człowieka, jednakże są sytuacje, w których bank musi ją ujawnić. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej może nastąpić wyłącznie na wniosek ściśle określonych prawem bankowym podmiotów.

Czym jest tajemnica bankowa?

Tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje, które dotyczą czynności bankowej. Chodzi tu o informacje uzyskane zarówno podczas negocjacji, jak i podczas zawierania oraz realizacji umowy. Warto zwrócić uwagę na to, że prawo do ochrony informacji dotyczącej każdego człowieka zagwarantowane zostało w art. 47 Konstytucji RP. Z kolei w art. 23 Kodeksu cywilnego objęte ochroną prawa cywilnego zostały dobra osobiste człowieka. Dobrami osobistymi są wszelkie prawa niemajątkowe, ściśle związane z osobą fizyczną. Ponadto prawa te są niezbywalne oraz skuteczne w stosunku do innych osób. Powstanie tajemnicy bankowej zawsze jest ściśle związane z osobą, której tajemnica dotyczy. Tajemnica bankowa powinna być uznawana za dobro osobiste niewyszczególnione w art. 23 k.c.

Zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej są osoby w nim zatrudnione oraz bank. Ponadto muszą ją zachować osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe.

Są jednak sytuacje, w których tajemnica bankowa może zostać ujawniona. W Prawie bankowym określony jest zamknięty katalog zwolnień z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. Zwolnienie podmiotowe z obowiązku zachowania tajemnicy przewidziane jest w art. 105 ust. 2 Pr. bank.

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą zostać udostępnione na żądanie:

 • Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Sądu lub prokuratora;
 • Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
 • Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • Biegłego rewidenta;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy;
 • Komornika sądowego;
 • Wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami;
 • Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym;
 • Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • właściwej władzy nadzorczej;
 • Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Organu Służby Celnej;
 • Funduszu oraz podmiotu, za pośrednictwem, którego realizowane będą wypłaty środków gwarantowanych (przetwarzającego dane osobowe deponentów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym);
 • administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego;
 • krajowego administratora;
 • Rzecznika Finansowego;
 • lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie umowy zawartej z bankiem spółdzielczym;
 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Udostępnienie tych informacji odbywa się w wypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe oraz w innych ustawach (np. w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych). I tak na przykład sąd albo prokuratura może żądać ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Warunkiem jest to, że postępowanie toczy się przeciwko osobie fizycznej, która jest stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie informacji dotyczących tej osoby.  Sąd może także żądać ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową w związku z toczącym się postępowaniem spadkowym, o podział majątku między małżonkami, o alimenty lub a rentę o charakterze alimentacyjnym.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »