reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa przelewu wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa przelewu wierzytelności - WZÓR UMOWY

Wierzyciel może przelać wierzytelność na inną osobę bez zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Cesja następuje na podstawie umowy przelewu wierzytelności.

UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

zawarta w …………………………. (miejscowość), dnia ………………., pomiędzy:

……………………………………………………………………. (imię, nazwisko, adres), legitymującym się dowodem osobistym o nr ……………, zwanym w dalszej części umowy CEDENTEM

a

……………………………………………………………………. (imię, nazwisko, adres), legitymującym się dowodem osobistym o nr ……………, zwanym w dalszej części umowy CESJONARIUSZEM

§ 1

  1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest cesja wierzytelności, przysługującej Cedentowi na podstawie umowy ………………………. (rodzaj umowy) z dnia ……………………… (dzień zawarcia umowy), w wysokości ……………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………).
  2. Wierzytelność ta przysługuje w stosunku do …………………………… (imię i nazwisko dłużnika), zwanego dalej Dłużnikiem.

§ 2

  1. W zamian za wierzytelność, określoną w § 1 niniejszej umowy, Cesjonariusz zapłaci cenę w wysokości ……………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………….).
  2. Zapłata na rzecz Cedenta nastąpi w terminie …………………….. od dnia zawarcia umowy.
  3. Zapłata nastąpi na rachunek Cedenta o numerze: …………………………………………………………………………… .

§ 3

  1. Cedent zobowiązuje się zawiadomić Dłużnika o przelewie wierzytelności w terminie nie dłuższym, niż  ………………… od dnia zawarcia niniejszej umowy.
  2. W braku zawiadomienia Dłużnika w powyższym terminie, Cesjonariusz będzie mógł odstąpić od umowy.

§ 4

Cedent oświadcza, iż w umowie między nim a Dłużnikiem nie wyłączono możliwości przelania wierzytelności, o której mowa w § 1, na osoby trzecie.

§ 5

  1. Cedent przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za niewypłacalność Dłużnika.
  2. W przypadku niewypłacalności Dłużnika, Cedent zobowiązuje się zaspokoić Cesjonariusza w terminie ………………… od dnia zgłoszenia roszczenia przez Cesjonariusza.

§ 6

Zmiana umowy pod rygorem nieważności winna nastąpić na piśmie.

§ 7

W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Cedenta i jednym dla Cesjonariusza

                                                          CEDENT                                                                                                                                                                        CESJONARIUSZ

Pobierz wzór: Umowa przelewu wierzytelności

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama