| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa o świadczenie usług przewozowych - WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usług przewozowych - WZÓR UMOWY

W umowie Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi przewozu na rzecz Organizatora przewozów. Pobierz bezpłatny wzór umowy.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o świadczenie usług przewozowych


UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ................................................................................................................................................... z siedzibą w ...................................., przy ul. ………………………………………. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Organizatorem przewozów lub Organizatorem


oraz


2. ................................................................................................................................................... z siedzibą w ...................................., przy ul. ………………………………………. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Przewoźnikiem,


o następującej treści: 


§ 1

Przewoźnik zobowiązuje się do dokonywania stałych przewozów uczniów szkoły podstawowej nr ....... w ................................. na trasie pomiędzy wskazaną szkołą i basenem w ........................., przy ulicy ....................., zwaną dalej trasą lub trasą szkoła - basen w zamian za wynagrodzenie.

§ 2

1. Szczegółowy harmonogram przewozów i ich terminów określa załącznik nr 1 do umowy, będący jej integralną część, przy czym Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany harmonogramu.

2. Organizator będzie dokonywał zmian (aktualizacji) harmonogramu przewozów nie częściej niż raz na miesiąc i zawiadomi Przewoźnika o zmianie z co najmniej ..... -dniowym wyprzedzeniem.

§ 3

1. Przewozy dokonywane będą autokarem marki .........................., z ............. miejscami siedzącymi.

2. Przewoźnik zapewnia, że autokar znajduje się w stanie technicznym gwarantującym prawidłowe wykonanie przewozów i zapewniającym bezpieczeństwo osobom przewożonym.

3. Organizator zapewnia, że liczba uczniów przewożonych każdorazowo przez Przewoźnika nie będzie większa niż ..... osób, a na każde ……. uczniów przypadał będzie opiekun. 

§ 4

Organizator ma obowiązek zapewnić nadzór nad uczniami w czasie przewozu. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów w czasie przewozu. O szkodzie Przewoźnik jest zobowiązany zawiadomić Organizatora niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 5

1. Za wykonane przewozy Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ............... złotych  (....................................) miesięcznie.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Przewoźnika za dany miesiąc w terminie do 5-go dnia miesiąca następnego. Faktura płatna będzie w terminie czternastu dni od jej wystawienia na rachunek bankowy Przewoźnika ulokowany w ..............................., nr ...............................

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »