| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy.


UMOWA ZLECENIA ODZYSKANIA WIERZYTELNOŚCI

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Zleceniodawcą,


a


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Zleceniobiorcą.


Przedmiot umowy

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych, mających na celu zgodne z prawem doprowadzenie do spłaty należności przez dłużników Zleceniodawcy (zwanych dalej dłużnikami).

2. Strony ustaliły, że czynności określone w ust. 1 dokonywane będą na podstawie każdorazowego pisemnego pełnomocnictwa Zleceniodawcy, określającego dokładnie dłużnika, wobec którego Zleceniobiorca dokonywać będzie czynności określonych w ust. 1, w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy oraz wierzytelność przysługującą Zleceniodawcy względem tego dłużnika. Poszczególne pełnomocnictwa będą załącznikami do niniejszej umowy. Każde pełnomocnictwo otrzymywać będzie kolejny numer ewidencyjny, na który powoływać będą się strony w wykonywaniu niniejszej umowy.

Obowiązki Stron

§ 2

W wykonywaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dokonywania dozwolonych prawem czynności, obejmujących w szczególności:

a) prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w zakresie wysokości i terminów spłaty zadłużenia,

b) stały monitoring spłaty należności,

c) regularnego (w odstępach nie dłuższych niż ............. dni) informowania Zleceniodawcy o przebiegu podjętych czynności i do składania co .............. dni, wskazanej przez Zleceniodawcę osobie, pisemnego sprawozdania z wykonania niniejszej umowy w odniesieniu do poszczególnych dłużników,

d) należytej staranności w zakresie reprezentowania praw i interesów Zleceniodawcy w trakcie negocjacji i innych czynności zmierzających do spłaty przez dłużników należności z których spełnieniem dłużnicy się spóźniają.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »