| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek dla bezrobotnych > Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Zagadnienie zasiłków dla bezrobotnych regulowane jest przez Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 roku poz. 674) („Ustawa”).

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z Ustawą, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy. Ponadto aby uzyskać statut bezrobotnego dana osoba powinna zarejestrować się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz ukończyć 18 rok życia.  Przy tym bezrobotnym nie może być rolnik, emeryt oraz przedsiębiorca.

Zobacz serwis: Zasiłki

Przy czym, aby osoba bezrobotna w myśl Ustawy mogła otrzymać zasiłek, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • nie ma dla niej propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych, oraz
  • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

- była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni) lub

- wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub

- świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowała przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub

- prowadziła działalność gospodarczą opłacając składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz: Zasiłek dla bezrobotnych 2014/2015

Ustawa w art. 71 ust. 1 zawiera również katalog innych okoliczności, których zaistnienie w okresie 18 miesięcy przed uzyskaniem statusu bezrobotnego powoduje nabycie prawa do zasiłku.

Warto podkreślić, że bezrobotny może utracić prawo do zasiłku gdy odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy oraz gdy po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac przewidzianych w Ustawie dla bezrobotnych.

Artur Stosio
Adwokat
Kancelaria Radców Prawnych
Marek Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »