| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Dziecko i finanse > Rozliczanie PIT samotnego rodzica

Rozliczanie PIT samotnego rodzica

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo do wspólnego z dzieckiem rozliczenia podatku dochodowego.

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli jest on osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a wychowującą dziecko. A zatem do kręgu osób samotnie wychowującą dziecko zaliczyć należy: pannę, kawalera, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca, osobę w stosunku do której orzeczone separację, a także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dzieci

Osoba samotnie wychowująca dzieci będzie uprawniona do korzystania z możliwości wspólnego opodatkowania z dzieckiem jeżeli na jej wychowaniu jest

1) dziecko małoletnie,

czyli do osiągnięcia pełnoletniości, a zatem do ukończenia 18 roku życia, bądź wyjątkowo w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat i zawarła związek małżeński. Uzyskanie w takcie roku podatkowego pełnoletniości przez dziecko nie powoduje utraty przez osobę samotnie wychowującą dziecko prawa do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem

2) dzieci pobierające zasiłek pielęgnacyjny,

Zgodnie z unormowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje m.in.

a)  niepełnosprawnemu dziecku, przy czym za dziecko uważa się dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną,

b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

c)  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

3) dzieci uczące się jeśli dziecko spełnia łącznie następujące warunki:

- nie ukończyła 25. roku życia,

- uczy się w szkole, o których jest mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach Prawa o szkolnictwie wyższym; zatem nie będzie się mogła wspólnie rozliczać osoba, której dziecko uczy się w szkole za granicą,

- nie uzyskuje żadnych dochodów,  z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Możliwość wspólnego opodatkowania z dzieckiem jest wyłączona w przypadku gdy rodzic lub dziecko uzyskują przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym.

Zobacz również: Ulga na dziecko w 2012 r.


Sposób obliczania podatku

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci podatek oblicza się w taki sposób, że dochód obliczony według zasad ogólnych, powiększony o ewentualne dochody małoletnich dzieci, dzieli się na pół, a następnie podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od tak uzyskanej połowy dochodu.

Rozliczenie wspólnie z dzieckiem możliwe jest tylko na wniosek złożony na formularzu i to w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Jeśli zeznanie roczne zostanie złożone po terminie wówczas automatycznie traci się prawo do wspólnego rozliczania.

Zobacz więcej na ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »