| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Dziecko w urzędzie > Kiedy dziecko może mieć dowód osobisty?

Kiedy dziecko może mieć dowód osobisty?

Zgodnie z polskim prawem dziecko może mieć dowód osobisty. Tymczasowy dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kto i kiedy musi mieć dowód osobisty?

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia lub od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Natomiast na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. Taki zapis ustawowy ni mniej ni więcej oznacza, że na wniosek rodziców dowód osobisty może otrzymać nawet kilku tygodniowe dziecko.

Osoba, która ukończyła lat 13 ma prawo (a nie obowiązek) otrzymać dowód.

Redakcja poleca: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

POBIERZ: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Co znajduje się w dowodzie osobistym?

W dowodzie osobistym zamieszcza się:

  1. nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe;
  2. datę i miejsce urodzenia;
  3. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się;
  4. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
  5. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
  6. nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.

Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis posiadacza.

W przypadku dowodów wydawanych dzieciom, które nie umieją jeszcze pisać wnioskodawca składa stosowne oświadczenie o niemożności złożenia podpisu, a na samym wydanym dowodzie widnieje zapis „podpis niemożliwy”.

Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Generalnie dowody osobiste ważne są przez 10 lat od daty ich wydania. Ale dowody osobiste wydane dzieciom (osobom, które nie ukończyły 18 roku życia), są ważne 5 lat od daty jego wydania.

Jak złożyć wniosek w imieniu dziecka?

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dziecka poniżej 13 roku życia wymaga osobistego stawiennictwa obojga rodziców/ opiekunów prawnych w właściwym urzędzie gminy (powyżej lat 13 - wystarczy obecność jednego dorosłego). Powinni oni dysponować własnymi dowodami osobistymi. Dopuszczalna jest również sytuacja, w które z wnioskiem występuje tylko jeden rodzic. Wymagane jest wówczas pisemne pozwolenie drugiej osoby. Jeśli wniosek dotyczy dziecka poniżej 5 roku życia, jego obecność nie jest konieczna.

Polecamy serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Aktualizacja: 03.07.2014

Ekspert:

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kiedy dziecko może mieć dowód osobisty?/ fot. Fotolia
Kiedy dziecko może mieć dowód osobisty?/ fot. Fotolia

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »