| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > ABC Gminy > Jak tworzone są nowe gminy

Jak tworzone są nowe gminy

Terytorium Polski podzielone jest na 2479 gmin, z czego 1576 to gminy wiejskie, 597 to gminy wiejsko – miejskie, 306 to gminy miejskie. Wszelkie zmiany dotyczące ilości jednostek samorządu terytorialnego następują z dniem 1 stycznia.

Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

Kto jest uprawniony do tworzenia nowych gmin

Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym organem uprawnionym do tworzenia nowych gmin jest Rada Ministrów.

Radę Ministrów tworzy Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie. W składzie Rady Ministrów mogą znajdować się również wiceprezesi Rady Ministrów oraz przewodniczący określonych komitetów.

Rada Ministrów jest upoważniona do:

  • tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic,
  • nadawania gminie lub miejscowości status miasta i ustalania jego granic,
  • ustalania i zmieniania nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

Rada Ministrów może utworzyć nową jednostkę samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej rady gminy.

Rada gminy występuje z wnioskiem o utworzenie nowej gminy do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Forma właściwa do tworzenia gmin

Rada Ministrów tworzy gminy w drodze rozporządzenia.

Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw.

Wydanie rozporządzenia o utworzeniu nowej gminy , na wniosek rady gminy wymaga:

  • wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,
  • opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granice powiatów lub województw - opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw,
  • opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym organem uprawnionym do tworzenia nowych gmin jest Rada Ministrów.
Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym organem uprawnionym do tworzenia nowych gmin jest Rada Ministrów.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi178.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »