| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > ABC Gminy > Czym zajmuje się sołectwo w gminie?

Czym zajmuje się sołectwo w gminie?

Sołectwo może zostać powołane z inicjatywy rady gminy lub jej mieszkańców. Głównym jego zadaniem jest wspieranie gminy w jej działalności. Szczegółowe zasady funkcjonowania sołectwa zawiera jego statut.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez radę gminy w drodze uchwały. Rada gminy powołuje sołectwo albo z własnej inicjatywy, po konsultacjach z mieszkańcami, albo na ich prośbę. 

W statucie sołectwa rada gminy określa m.in. nazwę sołectwa, jego zadania oraz zasięg terytorialny.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. W swej działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania (czynne prawo wyborcze organów sołectwa mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, a więc przebywający tam z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli nie są zameldowani na stałe).

Zobacz również: Samorząd gminny

Organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Określa on w szczególności:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Zadania, które powinny być realizowane przez sołectwo są określone w jego statucie. Wskazuje się jednak, że głównym zadaniem sołectwa jest wspieranie działalności gminy.

Poza tym sołectwo może zajmować się:

1) organizowaniem, finansowaniem i realizowaniem inwestycji komunalnych na terenie sołectwa,

2) inicjowaniem i współudziałem w realizowaniu przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych, a także związanych z integracją europejską,

3) prowadzeniem gospodarki finansowej sołectwa w ramach budżetu gminy,

4) występowaniem do rady gminy i wójta z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi,

5) występowaniem do rady gminy z wnioskami o przyznanie zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych dla mieszkańców potrzebujących pomocy i opiniowanie wniosków.

Zobacz również serwis: ABC gminy

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez radę gminy w drodze uchwały.
Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez radę gminy w drodze uchwały.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi178.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »