| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > ABC Gminy > Czym jest zebranie wiejskie?

Czym jest zebranie wiejskie?

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. Szczegółowy zakres jego obowiązków określa statut. Jednak jednym z ważniejszych zadań zebrania wiejskiego jest wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. Organizację, zadania i zasady wyborów jej organów nie zostały uregulowane w ustawie. Powinny one znaleźć się w statucie sołectwa, uchwalonego przez radę gminy, po konsultacjach z mieszkańcami.

Najczęściej prawo udziału w zebraniu wiejskim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.

Co do zasady, zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy, a także na żądanie określonej liczby mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Ponadto, wniosek o zwołanie zebrania może zostać złożony przez radę gminy lub wójta.

Zobacz również: Organy wykonawcze gminy

O terminie i miejscu zebrania wiejskiego decyduje sołtys, informując mieszkańców najpóźniej na 7 dni przed dniem zebrania.

Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz czy dwa razy do roku.

Statut sołectwa, uchwalony przez radę gminy wskazuje, jakie kompetencje posiada zebranie wiejskie. Dlatego mogą one różnić się w zależności od sołectwa.

Przykładowo, wśród zadań zebrania wiejskiego można wskazać:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;

2) rozpatrywania rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej;

3) decydowania o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych;

4) ustalania potrzeb sołectwa i zgłaszanie ich do budżetu gminy w terminie określonym uchwałą rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Jednym z głównych zadań zebrania wiejskiego jest powołanie sołtysa (który jest organem wykonawczym sołectwa) oraz członków rady sołeckiej.

Zebranie, na którym na być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt gminy. On też określa miejsce, godzinę i dzień zebrania, a także wyznacza porządek zebrania.

O terminie zebrania mieszkańcy powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem (na ogół 7- lub 14-dniowym).

Wybór sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja, w skład której wchodzą trzy osoby wybrane spośród obecnych na zebraniu. Co oczywiste, członkiem takiej komisji nie może być kandydat na sołtysa czy członka rady sołeckiej.

Zobacz również serwis: ABC gminy

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »