| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Działalność gospodarcza > Co to jest Ewidencja Działalności Gospodarczej

Co to jest Ewidencja Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, dla osób fizycznych właściwym rejestrem jest ewidencja działalności gospodarczej. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy zainteresowany może zapoznać się z informacjami w niej zawartymi.

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina oraz miasta na prawach powiatu właściwe dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy albo miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Organem dokonującym wpisu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą oraz spółki kapitałowe w organizacji.

Prowadzenie działalności bez wpisu w ewidencji jest wykroczeniem.

W ewidencji zamieszone są również informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać do ewidencji działalności gospodarczej także zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wszelkie zmiany przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału,
  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada;
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy;
  • wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej także jest zwolnione z opłat.

Procedura wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Zainteresowany wpisem dokonuje zgłoszenia do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź decyzję o odmowie wpisu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej ewidencja działalności gospodarczej jest jawna więc każdy zainteresowany może zapoznać się z informacjami w niej zawartymi.

Informacje z ewidencji wydawane są na wniosek w formie zaświadczenia.

Wypis z ewidencji jest odpłatny, opłata za wydanie jednego zaświadczenia 17 zł natomiast opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia, decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji wynosi 5 zł. za każdą rozpoczętą stronę.

Składający wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Osoba, która złożyła wniosek o wydanie zaświadczenia, nie otrzyma go od razu. Termin załatwienia sprawy wynosi siedem dni od daty złożenia wniosku.

Zobacz również: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »