| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Działalność gospodarcza > Jak dokonać zbycia składników majątkowych w spółce z o. o.?

Jak dokonać zbycia składników majątkowych w spółce z o. o.?

Kapitał zakładowy spółki jest nienaruszalny. Jednak pieniądze bądź prawa będące przedmiotem wkładu, wcale nie muszą być zatrzymane w spółce i mogą służyć prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialności mają obowiązek pokrycia kapitału zakładowego zadeklarowanego przy powoływaniu spółki, co najczęściej , ale nie wyłącznie, następuje poprzez aport składnika majątkowego, w postaci prawa do nieruchomości, pojazdu mechanicznego, wartości niematerialnej (np. patent) bądź w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z czasem wniesiony składnik majątku staje się zbyteczny w prowadzonej działalności gospodarczej i powstaje problem co z nim zrobić.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązani do pokrycia zadeklarowanego w umowie spółki kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładów pieniężnych bądź wkładów niepieniężnych (tzw. aportów), przy czym należy pamiętać, że wkładem do spółki nie mogą być prawa niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług (art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych Dz.U.00.94.1037 ze zm.; dalej: k.s.h.). Przed zarejestrowaniem spółki powinni oni zatem odpowiednio przekazać na rzecz spółki określone sumy pieniężne oraz zagwarantować spółce - jako osobie prawnej - możliwość rozporządzania prawami do aportów. W ten sposób powstaje wyodrębniony majątek, który pozwala spółce na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kapitał zakładowy spółki jest nienaruszalny – art. 189 § 1 k.s.h. stanowi, iż „w czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej”. Nienaruszalność kapitału zakładowego (ochronę kapitału) należy wiązać z jego stałością i sformalizowanym trybem zmiany jego wartości (podwyższenie art. 257 i nast. k.s.h. bądź art. 263 i nast. k.s.h.). W przypadku naruszenia kapitału zakładowego, przepisy wprowadzają obowiązek wyrównania jego brakującej części oraz zakazują podejmowania takich czynności, które mogłyby doprowadzić do jego uszczuplenia (art. 14 § 2 k.s.h.).

Zobacz również: Jak utworzyć uprzywilejowane udziały w spółce z o. o.?

Jednak pieniądze bądź prawa będące przedmiotem wkładu, wcale nie muszą być zatrzymane w spółce i mogą służyć prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej, gdyż są wnoszone do spółki w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie wyłącznie jako środki zabezpieczające kontrahentów spółki w przypadku jej niewypłacalności.

Spółka ma prawo rozporządzić posiadanym majątkiem, a zgodnie z dyspozycją art. 158 § 3 k.s.h., przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki, więc w przypadku podjęcia decyzji przez zarząd o zbędności danego składnika rzeczowego majątku w majątku spółki, może on rozporządzić przedmiotem majątkowym stanowiącym przedmiot wkładu w dowolny sposób. Możliwe jest przeniesienie aktywa na rzecz osoby trzeciej, poprzez:
1. dokonanie darowizny na rzecz podmiotu;
2. zastąpienie składnika rzeczowego majątku spółki gotówką;
3. zastąpienie składnika rzeczowego majątku spółki innymi składnikami rzeczowymi lub prawami.

Zobacz również serwis: Działalność gospodarcza

Czytaj także

Ekspert:

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kapitał zakładowy spółki jest nienaruszalny.
Kapitał zakładowy spółki jest nienaruszalny.

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »