REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Szykują się poważne zmiany dla deweloperów i współużytkowników wieczystych

Szykują się poważne zmiany dla deweloperów i współużytkowników wieczystych. / fot. Fotolia
Szykują się poważne zmiany dla deweloperów i współużytkowników wieczystych. / fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Brak zakazu ustanawiania odrębnej własności lokalu w budynkach wybudowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste

Po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało nowy projekt „ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów”.

REKLAMA

Nowy projekt rezygnuje z przewidzianego w poprzedniej wersji projektu zakazu ustanawiania po 1 stycznia 2017 roku odrębnej własności lokalu w budynku wybudowanym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przeznaczonym lub wykorzystywanym na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że możliwe będzie zarówno dokończenie już rozpoczętych inwestycji na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, jak i realizowanie na nich nowych inwestycji. Projekt ma niewątpliwe znaczenie dla deweloperów oraz obecnych i przyszłych współużytkowników wieczystych takich gruntów.

Co przewiduje projekt?

Projekt przewiduje przekształcenie z mocy prawa istniejących w dniu 1.01.2017r. udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności tych gruntów. Jako „grunt zabudowany na cele mieszkaniowe” definiuje się grunt zabudowany budynkiem lub budynkami, w których w dniu 1.01.2017r. co najmniej połowę liczby lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych stanowią lokale mieszkalne, przy czym co najmniej jeden z tych lokali jest przedmiotem odrębnej własności. Takie ujęcie zakresu przedmiotowego ustawy pozwoli na objęcie jej przepisami również gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi o funkcji mieszanej. Przekształcenie praw wiązać się będzie z obowiązkiem wnoszenia przez bieżącego współwłaściciela nieruchomości rocznych opłat zwanych opłatami przekształceniowymi, co do zasady w terminie do 31 marca każdego roku (opłatę należną za rok 2017 – w terminie do 15.12.2017r.). W razie zbycia własności lokalu obowiązek wnoszenia opłat przechodzi na nabywcę od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie własności lokalu.

Jak potwierdzić przekształcenie praw?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fakt przekształcenia praw zostanie potwierdzony zaświadczeniem – wydawanym przez organy reprezentujące dotychczasowego właściciela nieruchomości. Zaświadczenie zostanie przekazane przez organ do właściwego dla nieruchomości sądu wieczystoksięgowego. Sąd z urzędu dokona w księgach wieczystych wpisu (i) współwłasności gruntu powstałej w wyniku przekształcenia, (ii) wpisów dotyczących roszczenia w dziale III księgi wieczystej o opłaty roczne przekształceniowe oraz (iii) ujawnionych w księdze wieczystej obciążeń użytkowania wieczystego, które w dniu przekształcenia staną się obciążeniami udziałów we współwłasności.

Co z opłatą?

REKLAMA

Opłata będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu 1.01.2017r., zatem jej wysokość uwzględni aktualizacje, które zaczną obowiązywać w tej dacie. Jeśli w dniu 1.01.2017r. obowiązywałaby opłata ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, opłata będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji. W razie przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym związanego z lokalem mieszkalnym, miejscem postojowym lub garażem, opłatę wnosi się przez okres 20 lat od dnia wejścia w życie ustawy, zaś w przypadkach udziału związanego z odrębną własnością innych lokali – przez okres 33 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Współwłaściciel nieruchomości będzie mógł jednak w każdej chwili złożyć wniosek o jednorazowe uiszczenie opłat – opłata łączna. Projekt przewiduje system udzielania bonifikat wynikających z wniesienia opłaty łącznej, przy czym bonifikata taka obligatoryjnie zostanie udzielona jedynie w odniesieniu do udziału związanego z lokalem mieszkalnym położonym na gruntach stanowiących przed 1.01.2017r. własność Skarbu Państwa.
Organ może dokonać z urzędu albo na wniosek współwłaściciela waloryzacji opłaty przekształceniowych przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości, jednak nie częściej niż raz na 3 lata.

Do niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy postępowań w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub w sprawie ustalenia stawek procentowych tych opłat (w odniesieniu do udziałów w użytkowaniu wieczystym związanych z odrębną własnością lokali) stosuje się przepisy dotychczasowe. Projekt reguluje zasady i tryb zwrotu nadpłaconej opłaty bądź ustalenia dopłaty do uiszczonej od dnia 1.01.2017r. opłaty rocznej – w przypadku ustalenia jej nowej wysokości w wyniku takich postępowań. Natomiast jeśli w dniu wejście w życie ustawy stawka procentowa nie była ustalona albo obowiązywała stawka niezgodna z faktycznym sposobem użytkowania gruntu, po dniu wejścia w życie może ona zostać ustalona przy odpowiednim zastosowaniu art. 221 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wątpliwości interpretacyjne w świetle projektu ustawy pozostawia jednak wpływ takiego ustalenia stawki procentowej po zrealizowaniu inwestycji na wysokość należnej opłaty przekształceniowej.

Zobacz serwis: Podatki i opłaty

Czym jest „opóźnione przekształcenie”?

REKLAMA

Przewidziano szczególną regulację ustanawiania odrębnej własności lokali na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste na cele zabudowy wielorodzinnej, na których w dniu 1.01.2017r. nie wyodrębniono ani jednego lokalu. Projekt w art. 9 ust 1 zakłada w takich sytuacjach przekształcenie normatywne udziałów w użytkowaniu wieczystym w udziały we współwłasności – automatycznie po wydzieleniu pierwszego lokalu. Jednocześnie powyższy tryb dotyczy ustanowienia odrębnej własności lokali na gruncie w użytkowaniu wieczystym zabudowanym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynkiem lub budynkami, w których co najmniej połowę lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych stanowią lokale mieszkalne.
Powyższe oznacza, że tzw. opóźnione normatywne przekształcenie miałoby nastąpić niezależnie od tego czy nieruchomość w chwili ustanowienia odrębnej własności lokalu będzie przedmiotem użytkowania wieczystego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową (określonym w umowie czy decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego). Co więcej, projekt przewiduje w art. 17 umorzenie prowadzonych postępowań sądowych o rozwiązanie (na podstawie art. 240 KC) umowy o użytkowanie wieczyste przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie. W przypadku opisanego powyżej przekształcenia współwłaściciele wnosić będą proporcjonalnie do ich udziału opłatę odpowiadającą opłacie za użytkowanie wieczyste obowiązujące w dniu zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności pierwszego lokalu, przy odpowiednim zastosowaniu zasad ustalenia opłat przewidzianych w projektowanej ustawie. W przypadku sprzedaży kolejnych lokali obowiązek ponoszenia ww. opłaty przez nabywcę powstanie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zawarto umowę.

Z treścią projektu można zapoznać się pod następującym adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12288711/12373386/12373387/dokumen....
Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1.01.2017 roku, z wyjątkiem art. 13.

Izabela Żmijewska // Prawnik

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Projekt nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do polskiego prawa zostaną wdrożone przepisy unijne. Jakie będą zmiany?

Obecna ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zostanie zastąpiona nową ustawą, która implementuje do polskiego prawa europejskiej dyrektywy adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Przepisy nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu powinny być wdrożone do 15 listopada 2024 r.

Renta wdowia wraca pod obrady Sejmu. Znamy już datę

Posłowie zajmą się obywatelskim projektem ustawy w sprawie renty wdowiej. Tak wynika z planu czterodniowego posiedzenia Sejmu. Zajmą się tym ważnym dla wdów i wdowców projektem dokładnie w czwartek 25 lipca.

Sieć dróg płatnych będzie rozszerzona. Idzie nieuniknione

Resort infrastruktury pracuje nad przepisami, których celem jest rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat. Z informacji opublikowanych na stronie KPRM wynika, że chodzi o autostrady i drogi ekspresowe oddane do użytku po 2017 r.

Zostało tylko kilka dni. Pobierz i przygotuj z nami wniosek o bon energetyczny [komu przysługuje bon energetyczny, treść wniosku, jak złożyć, termin wypłaty świadczenia]

W ramach rekompensaty za częściowe odmrożenie cen energii elektrycznej uprawnieni mogą otrzymać bon energetyczny. Wnioski o to świadczenie można składać od 1 sierpnia. Przewiduje się, że najliczniejszą grupę objętą wsparciem, ok. 12,5 mln, stanowią gospodarstwa domowe. Sprawdź, czy masz prawo do bonu energetycznego, pobierz wniosek i go wypełnij!

REKLAMA

Zmiany w kodeksie pracy są pewne. Będziemy pracowali krócej. Jak będzie wyglądała praca przez 4 dni w szpitalach? Wiemy to.

Trwają prace nad wprowadzeniem najkorzystniejszego rozwiązania w zakresie skrócenia tygodnia pracy. I choć niewiadomych jest nadal wiele, to jest już pewne, że zmiany nas nie ominą. Wielu z nas trudno to sobie wyobrazić, szczególni, gdy chodzi o takie sfery naszego życia, jak służba zdrowia.

Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. Nie tylko średnia ocen brana pod uwagę

W poniedziałek, 2 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2024/2025. Sprawdź, jakie stypendia przysługują uczniom. Jakie warunku muszą spełnić? Co oprócz średniej ocen jest brane pod uwagę? Ile maksymalnie mogą wynosić poszczególne stypendia?

300 zł na wyprawkę szkolną. Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Co w sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi przyznania świadczenia 300 plus? Czy można się odwołać od takiej decyzji?

Zasiłek pielęgnacyjny 2024 i 2025 r.

Zasiłek pielęgnacyjny 2024 i 2025 r. Sprawdź, ile aktualnie wynosi zasiłek pielęgnacyjny. W 2024 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji. Ile będzie wynosić od 1 listopada 2024 r.? Kto może skorzystać z zasiłku pielęgnacyjnego? Komu nie przysługuje? 

REKLAMA

Już wiadomo, który rodzic skorzysta w rozliczeniu podatkowym 2025. Ten, który bardziej się angażuje. Jest odpowiedź Ministra Finansów

Który rodzic skorzysta w rozliczeniu podatkowym? Ten, który bardziej się angażuje. Jest odpowiedź Ministra Finansów, z której wynika, samo płacenie alimentów to za mało, by pozbawić drugiego rodzica status samotnie wychowującego dziecko.

System kaucyjny w praktyce. Nie zgniataj, bo nie będzie zwrotu kaucji

System kaucyjny zakłada, że puste opakowania objęte systemem będzie można zwracać. Bedą one specjalnie oznakowane. W związku z tym nie należy zgniatać opakowań, aby mieć szansę na odzyskanie kaucji. Chodzi o butelki plastikowe do 3 litrów oraz puszki metalowe do 1 litra.

REKLAMA