| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Szykują się poważne zmiany dla deweloperów i współużytkowników wieczystych

Szykują się poważne zmiany dla deweloperów i współużytkowników wieczystych

Brak zakazu ustanawiania odrębnej własności lokalu w budynkach wybudowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste

Po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało nowy projekt „ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów”.

Nowy projekt rezygnuje z przewidzianego w poprzedniej wersji projektu zakazu ustanawiania po 1 stycznia 2017 roku odrębnej własności lokalu w budynku wybudowanym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przeznaczonym lub wykorzystywanym na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że możliwe będzie zarówno dokończenie już rozpoczętych inwestycji na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, jak i realizowanie na nich nowych inwestycji. Projekt ma niewątpliwe znaczenie dla deweloperów oraz obecnych i przyszłych współużytkowników wieczystych takich gruntów.

Co przewiduje projekt?

Projekt przewiduje przekształcenie z mocy prawa istniejących w dniu 1.01.2017r. udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności tych gruntów. Jako „grunt zabudowany na cele mieszkaniowe” definiuje się grunt zabudowany budynkiem lub budynkami, w których w dniu 1.01.2017r. co najmniej połowę liczby lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych stanowią lokale mieszkalne, przy czym co najmniej jeden z tych lokali jest przedmiotem odrębnej własności. Takie ujęcie zakresu przedmiotowego ustawy pozwoli na objęcie jej przepisami również gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi o funkcji mieszanej. Przekształcenie praw wiązać się będzie z obowiązkiem wnoszenia przez bieżącego współwłaściciela nieruchomości rocznych opłat zwanych opłatami przekształceniowymi, co do zasady w terminie do 31 marca każdego roku (opłatę należną za rok 2017 – w terminie do 15.12.2017r.). W razie zbycia własności lokalu obowiązek wnoszenia opłat przechodzi na nabywcę od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie własności lokalu.

Jak potwierdzić przekształcenie praw?

Fakt przekształcenia praw zostanie potwierdzony zaświadczeniem – wydawanym przez organy reprezentujące dotychczasowego właściciela nieruchomości. Zaświadczenie zostanie przekazane przez organ do właściwego dla nieruchomości sądu wieczystoksięgowego. Sąd z urzędu dokona w księgach wieczystych wpisu (i) współwłasności gruntu powstałej w wyniku przekształcenia, (ii) wpisów dotyczących roszczenia w dziale III księgi wieczystej o opłaty roczne przekształceniowe oraz (iii) ujawnionych w księdze wieczystej obciążeń użytkowania wieczystego, które w dniu przekształcenia staną się obciążeniami udziałów we współwłasności.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »