reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Czas pracy > Jak wynagradzać pracownika za nadgodziny wypracowane w Polsce i za granicą?

Jak wynagradzać pracownika za nadgodziny wypracowane w Polsce i za granicą?

Od 1 grudnia 2014 r. zatrudniamy na pełny etat (w podstawowym systemie czasu pracy) pracownika na stanowisku specjalisty ds. jakości. Ponieważ pracownik świadczy pracę na terytorium kraju oraz we Francji, zapisaliśmy mu w umowie dwie różne stawki wynagrodzenia w zależności od miejsca wy­konywania pracy.

Za realizowanie zadań służbowych na terenie kraju pracownikowi przysługuje mie­sięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5782 zł brutto oraz stały dodatek funkcyjny 450 zł brutto, zaś za pracę świadczoną na terytorium Francji - wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1723 euro brutto. Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest 7. dnia następnego miesiąca. Pracownik, wykonując w grudniu zadania służbowe we Francji, wypracował 7 nadgodzin dobowych. Po powrocie do Polski przepracował jeszcze 4 godziny nadliczbowe dobowe. Jak obliczyć wynagrodzenie przysłu­gujące pracownikowi za pracę w nadgodzinach?

Ponieważ ustalili Państwo w umowie o pracę dwie odrębne stawki płacy - w Polsce i za granicą, to pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie naliczone według stawek zależnych od tego, gdzie praca jest świadczona. W grudniu 2014 r. pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, pra­cujący od poniedziałku do piątku po 8 godzin, powinien przepracować 168 godzin. W przedstawionej sytuacji pracownik wykonywał obowiązki przez 179 godzin. Przepracował zatem 11 godzin nadliczbo­wych (7 godzin we Francji i 4 godziny w Polsce). Do poszczególnych nadgodzin powinno się zastosować stawkę wynagrodzenia właściwą dla miejsca, w którym była świadczona praca ponadwymiarowa (wyrok SN z 9 lutego 2010 r., I PK 157/09, M.P.Pr. 2010/03/114).

Zobacz serwis: Czas pracy

Przypomnijmy, że w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca powinien w pierwszej kolejności udzielić pracownikowi czasu wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli udzielenie cza­su wolnego nie jest możliwe, wówczas za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wyna­grodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgod­nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt powyżej (art. 1511 § 1 Kodeksu pracy).

Jeżeli zatem pracownik nie odebrał czasu wolnego za wypracowane nadgodziny dobowe, to oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje mu dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Przyjmując stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, normalne wynagrodzenie oraz dodatek za 7 godzin wypracowanych we Francji pracodawca powinien obliczyć biorąc za podstawę wynagrodzenie w wy­sokości 1723 euro. Następnie obliczone w euro wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracodawca powinien przeliczyć na polskie złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Pol­ski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Ponieważ w zakładzie pracy wynagrodzenie zostanie wypłacone 7 stycznia br., pracodawca powinien przeliczyć wynagrodze­nie pracownika według kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wypłatę, czyli z 6 stycznia br. Z kolei normalne wynagrodzenie za 4 nadgodziny wypracowane w Polsce pracodawca powinien ustalić z wynagrodzenia zasadniczego 5782 zł wraz z dodatkiem funkcyjnym 450 zł. Natomiast dodatek za te godziny należy obliczyć, biorąc za podstawę wyłącznie wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, tj. 5782 zł.

Zobacz serwis: Pracownik 

Podstawa prawna:

  • art. 129 § 1, art. 130, art. 151, art. 1511, art. 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
  • § 4, § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292
reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama