Kategorie

Rekrutacja w 2020 r. - 5 wyzwań

Rekrutacja w 2020 r. - 5 wyzwań. / fot. Shutterstock
Rekrutacja w 2020 r. - 5 wyzwań. / fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Rynek pracownika wpływa na powstawanie problemów z rekrutacją pracowników o odpowiednich kompetencjach. W roku 2020 rekruterzy będą musieli sprostać 5 wyzwaniom. Należą do nich: zwiększenie skuteczności i efektywności rekrutacji, otwarta komunikacja wynagrodzeń, standaryzacja rekrutacji w całej organizacji, badanie i identyfikacja potrzeb kandydatów oraz zrozumienie wpływu opinii kandydatów na wyniki firmy.

5 rekrutacyjnych wyzwań firm w 2020 roku. Analiza i dane eRecruiter

2020 rok przynosi duże wyzwania dla firm. Rywalizacja o talenty coraz silniej wpływa na kondycję całego biznesu. Pracodawcy coraz częściej sygnalizują problemy z rekrutacją osób o odpowiednich kompetencjach. W tej sytuacji rośnie rola pozytywnego candidate experience. Według badań eRecruiter blisko 9 na 10 kandydatów oczekuje od pracodawców szczerej i rzetelnej komunikacji dotyczącej ofert pracy. Co muszą robić firmy, by relacje z kandydatami wspierały wzrost ich biznesu? Oto lista rekrutacyjnych wyzwań pracodawców w 2020 roku.

Polecamy: Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Top 5 wyzwań dla firm w 2020 roku:

 1. Zwiększenie skuteczności i efektywności rekrutacji
 2. Otwarta komunikacja wynagrodzeń
 3. Standaryzacja rekrutacji w całej organizacji
 4. Badanie i identyfikacja potrzeb kandydatów
 5. Zrozumienie wpływu opinii kandydatów na wyniki firmy

Wyzwanie 1: Zwiększenie skuteczności i efektywności rekrutacji

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie w Polsce w listopadzie 2019 wyniosło 5,1%. Analiza PwC wykazała, że w ciągu 5 lat niedobór pracowników w kraju może sięgnąć 1,5 mln osób. Jak wynika z ostatniego Barometru Rynku Pracy, sytuacja ta wpływa znacząco na firmy - aż 56% pracodawców sygnalizuje problemy ze znalezieniem talentów – co powodowało m.in. utrudnienia przy realizacji kontraktów, wzrost kosztów HR czy ograniczenia inwestycji. 2020 to zatem kolejny rok, w którym deficyt kandydatów może wpływać na życie firm.

- Najbliższe 12 miesięcy będzie przebiegać pod znakiem rosnących nacisków na skuteczność i efektywność rekrutacji. Same kreatywne kampanie employer brandingowe nie wystarczą, gdy pracodawcy nie dbają o podstawy, np. treść ogłoszenia z precyzyjnym określeniem zakresu obowiązków, odpowiednią prezentację miejsca pracy czy sprawne udzielanie kandydatom informacji zwrotnej. Aplikujący coraz częściej zwracają bowiem uwagę na jakość rekrutacji, chcą być traktowani po partnersku. Optymalizacja HR w 2020 roku nie będzie więc skuteczna bez inwestycji w candidate experience, które nastawia rekrutowanych pozytywnie do naszej oferty i sprawia, że uważniej jej się przyglądają -zauważa Julia Urbańska, Marketing & Customer Experience Senior Manager w eRecruiter.

Wyzwanie 2: Otwarta komunikacja wynagrodzeń

Chęć otrzymywania lepszego wynagrodzenia jest jedną z głównych przyczyn zmiany pracy. Jawność oferowanej pensji w ogłoszeniach w 2020 roku będzie jeszcze bardziej istotnym punktem debaty o rekrutacji, niż wcześniej. Polityka jawności płac zależy od specyfiki branży czy firmy i pozostaje złożonym zagadnieniem. Dowiodła tego m.in. dyskusja wywołana pod koniec 2019 roku przez projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, zakładający wprowadzenie obowiązku ujawniania wynagrodzeń w ofertach. Nie ulega jednak wątpliwości, że podawanie skali zarobków w ogłoszeniu to kwestia, która zazwyczaj pozytywnie wpływa na opinie kandydatów o firmie.

Potwierdza to raport eRecruiter „Candidate Experience w Polsce 2019”. Dwoma głównymi czynnikami decydującymi o tym, czy kandydat odpowie na ofertę pracy, są jej atrakcyjność (uwagę na to zwraca 92% osób) oraz właśnie wysokość oferowanego wynagrodzenia (71%). Otwartość w kwestii zarobków widoczna jest coraz bardziej zwłaszcza w branży IT. Na przykład, firma Netguru niemal od początku działalności publikuje widełki wynagrodzeń w swoich ofertach. Oprócz tego, w trakcie procesu rekrutacyjnego, jej specjaliści HR otwarcie mówią o kryteriach decydujących o późniejszym awansie i wzroście wynagrodzenia.

Wyzwanie 3: Standaryzacja rekrutacji w całej organizacji

Według badań eRecruiter, największym wyzwaniem firm w obszarze candidate experience jest kompleksowe zadbanie o cały „cykl życia” kandydata (40% pracodawców). Na poziomie całej organizacji trudności sprawia także standaryzacja zachowań wobec rekrutowanych (31%). Uniknięcie tych problemów w 2020 roku będzie coraz trudniejsze bez integracji procesów rekrutacyjnych na poziomie całej organizacji – m.in. współpracy działu HR w szczególności z menedżerami działów oraz zarządem. Z pomocą w tym obszarze przychodzą technologie.

- Systemy wspierające zarządzanie procesami biznesowymi czy automatyzujące działania w marketingu i sprzedaży są standardem. Podobnie powinno być w przypadku działów rekrutacji, które stosują jednak często mniej zwinne rozwiązania. Zasadności inwestycji w cyfrowe narzędzia HR dowodzą przykłady firm, które je wdrożyły. Cyfrowe narzędzia dla rekruterów usprawniają ich pracę i ułatwiają komunikację np. z menedżerami zaangażowanymi w rekrutacjęmówi Julia Urbańska.

O roli standaryzacji rekrutacji przekonuje także Maciej Nuckowski, Dyrektor Generalny Pionu Serwis CEE w firmie Diebold Nixdorf, zatrudniającej w centrach biznesowych w Polsce ponad 1 000 osób.

- W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić rekrutację bez odpowiedniego wsparcia technologicznego. My korzystamy z platformy eRecruiter od 2015 roku. Bez systemu nasza baza kilkudziesięciu tysięcy kandydatów byłaby trudna do okiełznania. Nie tylko umożliwia on sprawne i zgodne z wymogami prawnymi zarządzanie aplikacjami, ale także usprawnia proces rekrutacji i pozwala szybko dotrzeć do osób pasujących do profilu kandydata. Poza danymi i CV danej osoby mamy dostęp do historii korespondencji, którą można w dużej mierze zautomatyzować i usprawnić. Możemy też sprawdzić, z jakiego źródła spłynęło CV weryfikując, z których kanałów nasi kandydaci korzystają najchętniej. Tworząc raporty w systemie, możemy także badać rynek pod względem oczekiwań finansowych kandydatów mówi Maciej Nuckowski.

Wyzwanie 4: Badanie i identyfikacja potrzeb kandydatów

Aby właściwie kształtować candidate experience, firmy muszą lepiej poznać potrzeby kandydatów. Dlatego w 2020 ważnym wyzwaniem będzie regularne pytanie uczestników procesu rekrutacji o opinię.

Co zaskakujące, badanie rekrutowanych wciąż stanowi znaczący wyróżnik firmy. Według naszego raportu tylko 16% pracodawców w Polsce deklaruje, że minimum raz w roku pyta kandydatów o opinie na temat rekrutacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ponad połowie takich firm badania skutkują zaplanowaniem (55%) i wdrożeniem (57%) działań podnoszących satysfakcję rekrutowanych. Opinie kandydatów to bezpośredni, realny miernik długofalowych efektów naszych metod rekrutacji, ułatwiający podejmowanie trafnych, zdecydowanych działań. To właśnie dlatego mierzenie candidate experience jest tak ważne – zwraca uwagę Julia Urbańska.

W Polsce po opinie rekrutowanych sięgają już takie marki, jak m.in. mBank, TALLY WeIJL czy Promedica24 ­– gdzie badania prowadzone są nawet co dwa tygodnie, by uzyskać możliwie szczegółowe odpowiedzi od kandydatów. Jednocześnie eksperci Promedica24 sugerują, by firmy dopiero zapoznające się z formułą badań przeprowadzały je początkowo rzadziej, na kilku testowych procesach rekrutacyjnych, by wypracować optymalną listę pytań i kształt formularza.

Wyzwanie 5: Zrozumienie wpływu opinii kandydatów na wyniki firmy

Często może się wydawać, że rekrutacja i wyniki sprzedażowe firmy to dwie odrębne kwestie, które nie są nawzajem powiązane. Tymczasem źle prowadzony proces może odbić się na wynikach finansowych przedsiębiorstwa. W 2020 roku to wyzwanie będzie znacząco zyskiwać na znaczeniu. Według danych eRecruiter już dziś 65% polskich specjalistów zmienia nastawienie do marki, z którą mieli złe doświadczenia jako kandydaci do pracy. To jednak nie koniec. W przypadku 1 na 5 badanych negatywne wrażenia odniesione w procesie rekrutacji mają bezpośrednie przełożenie na rezygnację z zakupu produktów lub usług marki, ponieważ kandydaci nie kupują słabo prowadzonej rekrutacji.

2020: Kandydat, czyli kluczowy klient

Według opinii większości rynkowych ekspertów, w 2020 roku potrzeby rekrutacyjne firm w Polsce będą łączyć się z rosnącymi naciskami na efektywność działań HR. To zjawisko będzie dodatkowo napędzane przez zmieniającą się sytuację rynkową w wielu branżach. Jak pokazuje powyższe pięć wyzwań, dopasowana do tych potrzeb rekrutacja powinna w 2020 roku uwzględniać świadome kształtowanie candidate experience. Na znaczeniu będą zyskiwać transparentne strategie budowy relacji z kandydatami, oparte na wykorzystaniu technologii, słuchaniu opinii rekrutowanych, a także zwiększaniu świadomości wpływu, jaki na całą firmę ma jej wizerunek wśród osób starających się o pracę.

Metodologia badania

5. edycja badania „Candidate Experience” została przeprowadzona z inicjatywy eRecruiter oraz Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Partnerem badania jest Great Digital.

Badanie składa się z dwóch części. Opinie kandydatów na temat rekrutacji zostały zebrane na zlecenie eRecruiter i przeprowadzone na użytkownikach portalu Pracuj.pl zajmujących stanowiska specjalistyczne menedżerskie i wyższe, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym, a także wśród niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 22.01-08.02.2019 r. Ankietę wypełniło łącznie 1898 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesach rekrutacyjnych. Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania przeprowadzonego przez eRecruiter wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 22.01-22.02.2019 r. Ankietę wypełniły łącznie 504 osoby.

eRecruiter to internetowa platforma do zarządzania rekrutacjami i bazą kandydatów. Wspiera HR oraz biznes w prowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji, od publikacji ogłoszeń, poprzez selekcję i rekrutację, aż po zatrudnienie odpowiednich kandydatów. System pomaga pracodawcom w efektywnej komunikacji z kandydatami, w budowaniu pozytywnych wrażeń kandydatów wyniesionych z rekrutacji (Candidate Experience) oraz pozwala podejmować lepsze decyzje w obszarze zarządzania procesami rekrutacji. Dzięki eRecruiter wszystkie dane dotyczące rekrutacji gromadzone są w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w proces zatrudnienia. Usługa oferowana jest w modelu SaaS (Software as a Service).

eRecruiter jest produktem eRecruitment Solutions sp. z o.o. Firma należy do Grupy Pracuj Sp. z o.o., właściciela m.in. portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Więcej informacji: https://erecruiter.pl.

Personel i Zarządzanie 9/2021
Personel i Zarządzanie 9/2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?