| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez pracownika. Należy podkreślić, że przepisy Kodeksu pracy określają kiedy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

• ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
np. złamanie tajemnicy zawodowej, nieprzestrzeganie czasu pracy, nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,

• popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

• zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (decyzja o utracie uprawnień podejmowana jest na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Zobacz również serwis: Praca

Należy również podkreślić, że pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Pracodawca może wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika :

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

• dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
• dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn takich jak:

• konieczność odosobnienia z powodu podejrzenia choroby zakaźnej, jeżeli upłyną już okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
• nieobecność pracownika z powodu opieki nad dzieckiem, jeśli upłynął okres otrzymania z tego tytułu zasiłku opiekuńczego,
• nieobecność pracownika z innych przyczyn trwająca nieprzerwanie ponad 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Ponowne zatrudnienie pracownika

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych, zgłosił swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Zobacz również serwis: Bezrobotny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maria Sieńko

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »